شماره پروژه : 76

عنوان پروژه : روش كامپيوتري (عددي) درتجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستونهای I شكل و بست دار

تعداد صفحات : 151

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به روش كامپيوتري (عددي) در تجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستونهای I شكل و بست دار پرداخته است. هدف اين پروژه تطبيق نتايج آزمايشگاهي با نتايج نرم افزار به روش المان هاي محدود و مقايسه رفتار هيسترزيس ستونهاي با مقطع I شكل و ستونهاي بست دار معادل است. نظر به اينكه اقتصادي بودن هر پروژه، ركن اساسي طرح بوده لذا مهندسين محاسب و طراح در محاسبات سازه‌ها و دستگاه‌هاي مكانيكي به بحث و تحليل مسائل در حالت خميري (پلاستيك) مي‌پردازند.

استفاده از روشهاي عددي در تحليل مسايل تحقيقاتي و توليدي ابزار قدرتمندي را براي امكان سنجي و پيش بيني شرايط ضمن فرايند به وجود آورده است . امروزه روشهاي عددي در گستره وسيعي از مسايل يك ابزار راهگشا است.نرم افزار ABAQUS يكي از قويترين و معتبرترين نرم افزارهاي اجزاي محدود است.لذابرای حل كامپيوتري (عددي) درتجزیه وتحلیل رفتار هيسترزيس ستونهای I شكل و بست دار از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است.درفصل اول رفتار خمیری ، درفصل دوم خلاصه ای از نرم افزار ABAQUS،در فصل سوم رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل ،در فصل چهارم رفتارهیسترزیس ستون بست دار ودر فصل پنجم نتیجه گیری بیان شده است.

حالت خميري عبارتست از خاصيت اجسام سخت وقتي كه تحت اثر بارهاي خارجي تغيير شكل دائمي در آنها ايجاد شود، حالت ارتجاعي يا الاستيسيته عبارتست از خاصيت جسم سخت كه تغيير شكل حاصله در آنها با برداشتن بار از بين رفته و بشكل اول برگشت پيدا كند.اينگونه به نظر مي رسد كه ساخت اجراي ستونهاي بست دار نسبت به ستون با مقطع I شكل اقتصادي است . ولي با توجه به مقايسة ميزان جذب انرژي ستون‌هاي I شكل و بست دار كه از مطالعة رفتار هيسترزيس اين دو نوع ستون فولادي به دست مي‌آيد مي توان از زاوية ديگري بر اقتصادي بودن مقاطع بست دار هنگام زلزله نگاه كرد.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی