شماره پروژه : 60

عنوان پروژه : هماهنگی بهينه رله‌های حفاظتی در شبكه‌های توزيع متصل به DG

تعداد صفحات : 110

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان هماهنگی بهينه رله‌های حفاظتی در شبكه‌های توزيع متصل به DG آماده شده است.در این پروژه در ابتدا تأثيرات تكنولوژی توليدات پراكنده (DG) بر روي طراحي سيستم حفاظت و رله های حفاظتی توزيع ، بحث صورت مي‌گيرد. سپس با بيان تأثيرات سوء حاصل از قراردادن توليدات پراكنده بر روي حفاظت اين شبكه‌ها، راهكارهايي براي بازگرداندن يا حفظ حفاظت مناسب شبكه‌ توزيع در شرايط جديد داراي توليد پراكنده ارائه مي‌گردد. سپس راهكار مناسبي انتخاب گشته و اين راهكار بر روي شبكه نمونه تست 30 باسه اصلاح شده IEEE پياده‌سازي مي‌گردد. در انتها نيز با ذكر نتايج، پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده در راستاي حفاظت مناسب شبكه‌هاي توزيع ارائه مي‌گردد.

بروز خطا و اتصالی در شبكه‌های قدرت موجب جاری شدن جريان‌های شديدی مي‌گردد كه برای تجهيزات سیستم های قدرت بسيار مخرب و خطرناک می باشد و امنيت شبكه را تهديد مي‌كند. اين خطاها در شبكه‌هاي توزيع مي‌تواند صدمات بسيار زيادي وارد نمايد. اكنون كه بحث افزايش قابليت اطمينان برق رساني به مشتركين در ادارات برق اهميت زيادي يافته است، مباحثي همچون حلقوي و يا حتي mesh كردن شبكه‌هاي توزيع در سطح 20 كيلو ولت يا 63 كيلو ولت اهميت زيادي پيدا كرده است. ديگر نمي‌توان شبكه‌هاي توزيع را به مانند سابق، شعاعي فرض نمود و طرح‌هاي قبلي سيستم‌هاي توزيع مي‌بايست با توجه به حلقوي شدن آن تجديد نظر گردند. همچنين، امروزه كاربرد توليدات پراكنده در شبكه‌هاي توزيع اهميت بسيار زيادي يافته است. توليدات پراكنده بر شبكه‌هاي توزيع تأثيرات متعددي مي‌گذارند كه بعضي از آنها در جهت بهبود عملكرد و بعضي در جهت بدتر شدن عملكرد مي‌باشد. در مورد حفاظت، تأثيرات توليدات پراكنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملكرد مي‌باشد. توزيع انرژي و برق‌رساني در ساختارهاي حلقوي و افزودن توليدات پراكنده مي‌بايست بر حفاظت سيستم‌هاي توزيع مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي مناسب پياده‌سازي گردند.

ادامه مطلب و دانلود پروژه

شماره پروژه : 59

عنوان پروژه : بررسی و شبیه سازی پایداری شبکه قدرت در حضور منابع تولید پراکنده

تعداد صفحات : 108

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر تحت عنوان بررسی و شبیه سازی پایداری شبکه قدرت در حضور منابع تولید پراکنده برای دانلود شما عزیزان آماده گردیده است.یکی از مسائل مهم به شبکه های قدرت که با منابع تولید پراکنده متصل هستند ، بحث پایداری شبکه قدرت می باشد.در این پروژه پایداری شبکه قدرت در حضور منابع تولید پراکنده بررسی شده و شبیه سازی این جند شبکه نمونه و پایداری آن در حضور منابع تولید پراکنده انجام شده است.

به طور كلي با افزايش ميزان تقاضا و همچنين نياز به داشتن سيستم پايدار و قابليت اطمينان بالا، كيفيت توان بهتر و بهبود وضعيت پروفيل ولتاژ، كاهش تلفات و آلودگي هوا در سالهاي گذشته، شبكه های قدرت به سمت استفاده از منابع توليد پراكنده سوق داده شده اند.در طول زمان به دليل بالا بودن تلفات سيستم و عوامل ناشي از آن، آسيبهاي زيادي به سيستم قدرت وارد مي شود كه از نظر فني و اقتصادي براي مصرف كنندگان و همچنين توليدكنندگان به صرفه نيست. توليدات پراكنده با تزريق جريان و بهبود ولتاژ ميزان تلفات را كاهش مي دهند، لذا يكي از مسائل مهم در سيستم هاي قدرت توليد پراكنده، قرار دادن و اتصال سيستم DG در محلي است كه باعث منفعت بيشتري براي شبكه قدرت بشود.به طور كلي يكي از مسائل مهم ديگر شبكه بار آنست. بار شبكه به طور مستقيم جريان كشيده شده از شبكه را تحت تاثير قرار مي دهد و به طور غير مستقيم از طريق جريان بر روي توان كشيده شده و تلفات خط تاثير خواهد گذاشت. به ويژه نوع بار (شعاعي يا حلقوي) تاثير مهمي روي مساله محاسبه تلفات توان در سيستم قدرت ما داشته است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه

شماره پروژه : 58

عنوان پروژه : بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری

تعداد صفحات : 95

شرح مختصر پروژه :  پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری پرداخته است.در فصل اول و دوم پروژه انواع توليد پراكنده ، مشخصات عمومي هركدام ، مزايا و معايب آنها مورد بررسي قرار داده شده است. سپس با ارايه تعاريفي محدوده كاربرد توليد پراكنده معين شده. در ادامه به كاربردهاي مختلف توليد پراكنده اشاره و در ضمن به تقسيم بندی انواع توليد پراكنده براساس فاكتورهای متفاوتي پرداخته شده است. در نهايت موضوع تلفات در شبكه هاي توزيع را به همراه توليد پراكنده و بدون آن، به طور مختصر مورد بررسي قرار داده شده است.

در فصل سوم خصوصيات شبكه توزيعی كه در شبيه سازيهای انجام شده در اين پايان نامه مدل شده است بيان گرديده. سپس مساله بازآرايی، قيود حاكم بر آن و انواع مختلف بازآرايي با اهداف متفاوت بيان گرديد و در هر كدام به تفصيل موردي تابع هدفي مناسب پيشنهاد گرديده است، در پايان دو روش كارآمد و عمده را كه مي توان جهت انجام مساله بازآرايي، بوسيله روش الگوريتم ژنتيك پياده سازي كرد، بيان گرديد و نكات مهم و قابل توجه آنها بحث شده است.

در فصول جهارم و پنجم با بررسي اعمال روشهاي مختلف مانند الگوریتم ژنتیک، ميزان سرعت همگرايي هر روش بررسي شده. در ادامه با جايگذاري توليد پراكنده، به طور كلي تاثير توليد پراكنده به تنهايي، عمل بازآرايي به تنهايي و تاثير توام بازآرايي در حضور توليد پراكنده را بر تلفات شبیه سازی و بررسي گردیده است. در انتها هم با جايگذاري انواع مختلف توليد پراكنده با توليد يكسان و مكان يكسان در شبكه، انواع مختلف توليد پراكنده با هم مقايسه شده است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی