شماره پروژه : ۱۴۸

عنوان پروژه : اینورتر و کنترل سرعت موتورهای القایی

تعداد صفحات : ۳۳

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان اینورتر و کنترل سرعت موتورهای القایی تهیه و تنظیم شده است.اینورتر وسیله ای است که ولتاژ و جریان مستقیم را به متناوب تبدیل میکند.اینورترها خود به دو دسته اینورترهای تک فاز و اینورترهای سه فاز تقسیم می شوند.اینورترهای سه فاز بسته به نوع کموتاسیون تریستورها به چهار دسته تقسیم می شوند.اولین دسته اینورترهای سه فاز اینوتر با مدولاسیون عرض پالس(PWM) می باشد.دومین دسته اینوتر با مدار تشدید میباشد.دسته سوم و چهارم به ترتیب اینوتر با کموتاسیون کمکی و اینوتر با کموتاسیون تکمیلی میباشد که اگر ولتاژ ورودی اینوتر ، ثابت باشد،اینوتر با تغذیه ولتاژ (VSI) و اگر ورودی ثابت باشد،آن را اینوتر با تغذیه جریان (CSI)می نامند.از فصل دوم این پروژه به موتورهای القایی و کنترل سرعت موتورهای القایی پرداخته شده است.کنترل سرعت موتورهای القایی امروزه در اکثر صنایع و کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب و دانلود پروژه

شماره پروژه : ۱۴۳

عنوان پروژه : روش های کنترل سرعت ماشین های القایی و شبیه سازی روش کنترل فازی

تعداد صفحات : ۱۱۰

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر ابتدا مطالبی درباره ماشین های القایی و علی الخصوص موتورهای القایی گرد آوری شده است و سپس به بررسی روش های کنترل سرعت ماشین های القایی پرداخته شده است.و در یک فصل به طور کامل کنترلر فازی در پیاده سازی کنترل سرعت موتور القایی پرداخته شده است.همانطور که میدانید موتورهای القایی یا همان موتورهای آسنکرون Ac از دو قسمت اساسی تشکیل شده : رتور و استاتور

در فصل اول پروژه روش های کنترل سرعت ماشین های القایی و شبیه سازی روش کنترل فازی ساختار ، اساس کار و نحوه عملکرد موتورهای القایی (آسنکرون) بررسی شده است و انواع مختلف این موتورها آورده شده است و همچنین مدار معادل موتور القایی رسم شده است.چ.در فصل دوم روش های کنترل سرعت موتورهای القایی بحث شده است که از انواع این روش ها میتوان به تنظیم  سرعت گردش موتور بوسیلۀ تغییر فرکانس ، تغییر مقاومت اهمی مدار روتور ، اتصال کاسکاد یا آبشاری ، تنظیم سرعت موتور آسنکرون بوسیله مبدلهای فرکانس یا اینورترهای جریان متناوب ، روش pwm در کنترل سرعت موتورهای القایی و .. اشاره کرد.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
حالت های مختلف عملکرد موتور دو تحریکه

شماره پروژه : ۲

عنوان پروژه : تحلیل حالت های مختلف عملکرد موتور دو تحریکه  بدون جاروبک

تعداد صفحات : ۱۳۱

شرح مختصر پروژه :ماشین دوتحریکه بدون جاروبک، ماشینی است که ویژگی مقاوم بودن ماشین القایی قفس سنجابی را بهمراه قابلیت کنترل سرعت و ضریب توان ماشین سنکرون داراست. استاتور این ماشین دارای دو دسته سیم پیچی سه فاز است که همواره دارای تعداد قطب های نابرابر هستند تا هیچگونه کوپلاژ مغناطیسی مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند و معمولاً در فرکانس های متفاوتی تحریک می شوند. موتور دوتحریکه بدون جاروبک دارای سه حالت عملکرد است، شامل: القایی ساده، القایی آبشاری و سنکرون، که با تحریک مناسب سیم پیچ های استاتور حاصل می شود. عملکرد مطلوب ماشین مستلزم آنست که کوپلاژ میدان های مغناطیسی سیم پیچ های استاتور آن تنها از طریق روتور صورت گیرد. روتور این ماشین دارای ساختار ویژه ای است که عمل تبدیل قطب ها را با تولید هارمونیک های مکانی مناسب در شار تولیدی خود انجام می دهد.

در این پایان نامه به جنبه های مدلسازی و تحلیل موتور دوتحریکه بدون جاروبک پرداخته شده است. در قسمت مدلسازی، مدل دینامیکی ماشین که قادر به توصیف رفتار آن با وجود خطاهای سیم پیچی استاتور و عدم تعادل در تحریک است ، استخراج گردیده و نتایج شبیه سازی برای چند مورد از خطاهای استاتور آورده شده است. استخراج این مدل بر پایه مبانی و مفاهیم تئوری جامع هارمونیکی برای تحلیل ماشین های الکتریکی و همچنین معادلات دینامیکی اصلاح شده مدل کوپلاژ مداری استوار است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه