شماره پروژه : ۱۴۸

عنوان پروژه : اینورتر و کنترل سرعت موتورهای القایی

تعداد صفحات : ۳۳

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان اینورتر و کنترل سرعت موتورهای القایی تهیه و تنظیم شده است.اینورتر وسیله ای است که ولتاژ و جریان مستقیم را به متناوب تبدیل میکند.اینورترها خود به دو دسته اینورترهای تک فاز و اینورترهای سه فاز تقسیم می شوند.اینورترهای سه فاز بسته به نوع کموتاسیون تریستورها به چهار دسته تقسیم می شوند.اولین دسته اینورترهای سه فاز اینوتر با مدولاسیون عرض پالس(PWM) می باشد.دومین دسته اینوتر با مدار تشدید میباشد.دسته سوم و چهارم به ترتیب اینوتر با کموتاسیون کمکی و اینوتر با کموتاسیون تکمیلی میباشد که اگر ولتاژ ورودی اینوتر ، ثابت باشد،اینوتر با تغذیه ولتاژ (VSI) و اگر ورودی ثابت باشد،آن را اینوتر با تغذیه جریان (CSI)می نامند.از فصل دوم این پروژه به موتورهای القایی و کنترل سرعت موتورهای القایی پرداخته شده است.کنترل سرعت موتورهای القایی امروزه در اکثر صنایع و کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب و دانلود پروژه

شماره پروژه : ۱۴۳

عنوان پروژه : روش های کنترل سرعت ماشین های القایی و شبیه سازی روش کنترل فازی

تعداد صفحات : ۱۱۰

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر ابتدا مطالبی درباره ماشین های القایی و علی الخصوص موتورهای القایی گرد آوری شده است و سپس به بررسی روش های کنترل سرعت ماشین های القایی پرداخته شده است.و در یک فصل به طور کامل کنترلر فازی در پیاده سازی کنترل سرعت موتور القایی پرداخته شده است.همانطور که میدانید موتورهای القایی یا همان موتورهای آسنکرون Ac از دو قسمت اساسی تشکیل شده : رتور و استاتور

در فصل اول پروژه روش های کنترل سرعت ماشین های القایی و شبیه سازی روش کنترل فازی ساختار ، اساس کار و نحوه عملکرد موتورهای القایی (آسنکرون) بررسی شده است و انواع مختلف این موتورها آورده شده است و همچنین مدار معادل موتور القایی رسم شده است.چ.در فصل دوم روش های کنترل سرعت موتورهای القایی بحث شده است که از انواع این روش ها میتوان به تنظیم  سرعت گردش موتور بوسیلۀ تغییر فرکانس ، تغییر مقاومت اهمی مدار روتور ، اتصال کاسکاد یا آبشاری ، تنظیم سرعت موتور آسنکرون بوسیله مبدلهای فرکانس یا اینورترهای جریان متناوب ، روش pwm در کنترل سرعت موتورهای القایی و .. اشاره کرد.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
حالت های مختلف عملکرد موتور دو تحریکه

شماره پروژه : 2

عنوان پروژه : تحلیل حالت های مختلف عملکرد موتور دو تحریکه  بدون جاروبک

تعداد صفحات : 131

شرح مختصر پروژه :ماشين دوتحريكه بدون جاروبك، ماشيني است كه ويژگي مقاوم بودن ماشين القايي قفس سنجابي را بهمراه قابليت كنترل سرعت و ضريب توان ماشين سنكرون داراست. استاتور اين ماشين داراي دو دسته سيم پيچي سه فاز است كه همواره داراي تعداد قطب هاي نابرابر هستند تا هيچگونه كوپلاژ مغناطيسي مستقيمي با يكديگر نداشته باشند و معمولاً در فركانس هاي متفاوتي تحريك مي شوند. موتور دوتحريكه بدون جاروبك داراي سه حالت عملكرد است، شامل: القايي ساده، القايي آبشاري و سنكرون، كه با تحريك مناسب سيم پيچ هاي استاتور حاصل مي شود. عملكرد مطلوب ماشين مستلزم آنست كه كوپلاژ ميدان هاي مغناطيسي سيم پيچ هاي استاتور آن تنها از طريق روتور صورت گيرد. روتور اين ماشين داراي ساختار ويژه اي است كه عمل تبديل قطب ها را با توليد هارمونيك هاي مكاني مناسب در شار توليدي خود انجام مي دهد.

در اين پايان نامه به جنبه هاي مدلسازي و تحليل موتور دوتحريكه بدون جاروبك پرداخته شده است. در قسمت مدلسازي، مدل ديناميكي ماشين كه قادر به توصيف رفتار آن با وجود خطاهاي سيم پيچي استاتور و عدم تعادل در تحريك است ، استخراج گرديده و نتايج شبيه سازي براي چند مورد از خطاهاي استاتور آورده شده است. استخراج اين مدل بر پايه مباني و مفاهيم تئوري جامع هارمونيكي براي تحليل ماشين هاي الكتريكي و همچنين معادلات ديناميكي اصلاح شده مدل كوپلاژ مداري استوار است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه

پشتیبانی