شماره پروژه : 61

عنوان پروژه : تولید پراکنده و انتخاب بهینه محل نصب آن

تعداد صفحات : 116

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان تولید پراکنده و انتخاب بهینه محل نصب آن آماده شده است که در ادامه میتوانید آن را دانلود نمایید.استفاده از تولید پراکنده یا همان DG شايد در بعضي مواقع داراي صرفة اقتصادی نباشد، اما علاوه بر صرفة اقتصادی مسائل ديگري نيز در استفاده از اين مولدها دخيل هستند كه باعث استفاده روزافزون از اين تكنولوژي توليد توان شده است مثل : توليد برق اضطراری ، بهبود كيفيت توان ، پیک سائی و …

توليد پراكنده يا DG) Distributed Generation) عموماً عبارتست از توليد برق در محل مصرف اما گاهاً به تكنولوژي‌هايي گفته مي‌شود كه از منابع تجديدپذير براي توليد برق استفاده مي‌كنند. چيزي كه عموماً مورد قبول است، اين است كه اين مولدها صرف نظر از نحوة توليد توان آن‌ها، نسبتاً كوچك بوده و ظرفيت آنها معمولاً كمتر از 300MW مي‌باشد و مستقيماً به شبكة توزيع وصل مي‌شوند.اتصال DGها به شبكه توزيع علي رغم مزايايي كه براي شبكه دارد، اما اتصال آنها به شبكه باعث ايجاد هارموني در شبكه و كاهش امپدانس اتصال كوتاه مي‌شود. ضمناً اگر در هنگام خاموشي DG متصل به شبكه به صورت جزيره‌‌اي كار كند، مي‌تواند براي تعميركاران شبكه خطرناك باشد.

ادامه مطلب و دانلود پروژه

شماره پروژه : 59

عنوان پروژه : بررسی و شبیه سازی پایداری شبکه قدرت در حضور منابع تولید پراکنده

تعداد صفحات : 108

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر تحت عنوان بررسی و شبیه سازی پایداری شبکه قدرت در حضور منابع تولید پراکنده برای دانلود شما عزیزان آماده گردیده است.یکی از مسائل مهم به شبکه های قدرت که با منابع تولید پراکنده متصل هستند ، بحث پایداری شبکه قدرت می باشد.در این پروژه پایداری شبکه قدرت در حضور منابع تولید پراکنده بررسی شده و شبیه سازی این جند شبکه نمونه و پایداری آن در حضور منابع تولید پراکنده انجام شده است.

به طور كلي با افزايش ميزان تقاضا و همچنين نياز به داشتن سيستم پايدار و قابليت اطمينان بالا، كيفيت توان بهتر و بهبود وضعيت پروفيل ولتاژ، كاهش تلفات و آلودگي هوا در سالهاي گذشته، شبكه های قدرت به سمت استفاده از منابع توليد پراكنده سوق داده شده اند.در طول زمان به دليل بالا بودن تلفات سيستم و عوامل ناشي از آن، آسيبهاي زيادي به سيستم قدرت وارد مي شود كه از نظر فني و اقتصادي براي مصرف كنندگان و همچنين توليدكنندگان به صرفه نيست. توليدات پراكنده با تزريق جريان و بهبود ولتاژ ميزان تلفات را كاهش مي دهند، لذا يكي از مسائل مهم در سيستم هاي قدرت توليد پراكنده، قرار دادن و اتصال سيستم DG در محلي است كه باعث منفعت بيشتري براي شبكه قدرت بشود.به طور كلي يكي از مسائل مهم ديگر شبكه بار آنست. بار شبكه به طور مستقيم جريان كشيده شده از شبكه را تحت تاثير قرار مي دهد و به طور غير مستقيم از طريق جريان بر روي توان كشيده شده و تلفات خط تاثير خواهد گذاشت. به ويژه نوع بار (شعاعي يا حلقوي) تاثير مهمي روي مساله محاسبه تلفات توان در سيستم قدرت ما داشته است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه

شماره پروژه : 58

عنوان پروژه : بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری

تعداد صفحات : 95

شرح مختصر پروژه :  پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری پرداخته است.در فصل اول و دوم پروژه انواع توليد پراكنده ، مشخصات عمومي هركدام ، مزايا و معايب آنها مورد بررسي قرار داده شده است. سپس با ارايه تعاريفي محدوده كاربرد توليد پراكنده معين شده. در ادامه به كاربردهاي مختلف توليد پراكنده اشاره و در ضمن به تقسيم بندی انواع توليد پراكنده براساس فاكتورهای متفاوتي پرداخته شده است. در نهايت موضوع تلفات در شبكه هاي توزيع را به همراه توليد پراكنده و بدون آن، به طور مختصر مورد بررسي قرار داده شده است.

در فصل سوم خصوصيات شبكه توزيعی كه در شبيه سازيهای انجام شده در اين پايان نامه مدل شده است بيان گرديده. سپس مساله بازآرايی، قيود حاكم بر آن و انواع مختلف بازآرايي با اهداف متفاوت بيان گرديد و در هر كدام به تفصيل موردي تابع هدفي مناسب پيشنهاد گرديده است، در پايان دو روش كارآمد و عمده را كه مي توان جهت انجام مساله بازآرايي، بوسيله روش الگوريتم ژنتيك پياده سازي كرد، بيان گرديد و نكات مهم و قابل توجه آنها بحث شده است.

در فصول جهارم و پنجم با بررسي اعمال روشهاي مختلف مانند الگوریتم ژنتیک، ميزان سرعت همگرايي هر روش بررسي شده. در ادامه با جايگذاري توليد پراكنده، به طور كلي تاثير توليد پراكنده به تنهايي، عمل بازآرايي به تنهايي و تاثير توام بازآرايي در حضور توليد پراكنده را بر تلفات شبیه سازی و بررسي گردیده است. در انتها هم با جايگذاري انواع مختلف توليد پراكنده با توليد يكسان و مكان يكسان در شبكه، انواع مختلف توليد پراكنده با هم مقايسه شده است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی