شماره پروژه : 86

عنوان پروژه : تاریخچه تکامل ترمز اتومبيل ها

تعداد صفحات : 79

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است به  تاریخچه تکامل ترمز اتومبيل ها پرداخته است. براي آگاهي از تاریخجه تکامل ترمز اتومبيل ها ، تاريخچه ساخت و چگونگي بهينه سازي و پيشرفت آنها را با هم مرور مي کنيم .در گذشته براي بيشتر رانندگان ، راندن و بحرکت درآوردن و يا ادامه حرکت اتومبيلها جالبتر از ترمز کردن به نظر مي رسيد و شايد کمتر کسي به ترمز اتومبيل و نقش حياتي آن توجه نشان مي داد .

در سال 1885 کارل بنز براي نخستين بار از لنتهاي ترمز چوبي و ديسکها يا صفحه هاي تسمه اي براي متوقف کردن اتومبيل هاي ساخت خود ، استفاده کرد کارل بنز اين ايده را دقيقا ً از روي قطارها يا لوکوموتيوهاي آن زمان کپي کرده بود.پيش از پايان قرن هجدهم فکر ساختن ترمزهاي مؤثرتر وارد فازهاي جدي تري شد و در سال 1895 ” فردريک لانکستر ” انگليسي نوعي ترمز کلاچ مانند را براي متوقف کردن اتومبيل بکار برد .بدين ترتيب ترمز گيري در تمام خودروها از طريق دستگاه انتقال قدرت صورت مي گرفت و اين شروعي بود براي ترمزهاي ديسکي .

بدون شک در تاریخچه تکامل ترمز اتومبيل ها ،ساخت ترمزهاي هيدروليکي گام مؤثري در زمينه بهينه سازي ترمزها محسوب مي شد ولي اين ترمزها نيز همچنان نقص داشته و افرادي نيز در فکر ساخت ترمزهاي بهتر و يا سيستمهاي کامل کننده و تقويت کننده ترمزهاي هيدروليکي بودند.سيستم هاي ترمز ABS که از کارآمدترين سيستم هاي ترمز هستند داراي اجزايي اضافه تر از ترمزهاي معمولي مي باشند .

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی