شماره پروژه : ۱۱۹

عنوان پروژه : ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران

تعداد صفحات : ۳۲۲

شرح مختصر پروژه :  پروژه حاضر به ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران پرداخته است.ارزیابی و بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع برق ایران یکی از مهمترین پارامترهای یک شبکه توزیع می باشد.کیفیت برق هم برای شرکت های توزیع و هم مصرف کننده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.شبکه توزیع انرژی برق را در نظر بگیرید که با قطعی های پی در پی انرژی برق روبروست یا ولتاژ آن در محدوده زیادی بالا و پایین میرود.این تنها تعداد کمی از شاخص های کیفیت برق باشد.در استانداردهی صنعت برق، تعریف ذخیره برای واژهٔ «کیفیت برق» به کار گرفته می‌شود. «هرگونه تغییر در کمیت‌های ولتاژ و فرکانس که سبب خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات مصرف کننده گردد را کیفیت برق گویند.»

واژه کیفیت برق در کشورهای صنعتی و در صنعت برق کاربرد فراوانی پیدا کرده است مبحث فوق تعداد بسیار زیادی از اعوجاجهای شبکه را پوشش می دهد. می توان دلایل زیر را برای توجه روزافزون به مبحث کیفیت برق ذکر نمود: تأکید روزافزون بر بهبود راندمان کلی شبکه های قدرت، باعث استفاده از وسایلی از قبیل محرکه های موتور با قابلیت تنظیم سرعت و نیز خازنهای موازی برای بهبود ضریب قدرت شده است. بکمک خازنهای موازی میزان تلفات شبکه کاهش می یابد اما این خازنها مشخصه امپدانس – فرکانس شبکه را نیز تغییر می دهند و باعث ایجاد پدیده تشدید و در نتیجه تقویت اعوجاج بصورت گذرا و نیز افزایش سطح اعوجاج هارمونیکی در شبکه می شوند.

در صورت عدم توجه به عامل کیفیت برق برای مشترکین صنعتی برق، خسارات و پیامدهای آن به کاهش سطح تولیدات کشور و ایجاد اختلال در توسعه اقتصادی جامعه منجر خواهد شد.کیفیت برق معمولاً در شبکه برق بعنوان کیفیت ولتاژ در نظر  گرفته می شود که چهار مشخصه اصلی ولتاژ الکتریکی عبارتند از :• دامنه ولتاژ • فرکانس • شکل موج ولتاژ • تعادل بین فازها در سیستمهای سه فاز .هر گونه تغییر در این مشخصه ها را یک پدیده در کیفیت ولتاژ نامند که به سه دسته مهم زیر تقسیم می شوند :اعوجاج (distortion)  اختلال (disturbance)  گذرا(Transient)

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی