شماره پروژه : 54

عنوان پروژه : آثار و پيامدهای خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی ها و سرمايه گذاری های شركت های بيمه

تعداد صفحات : 77

شرح مختصر پروژه : در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصی سازی صنعت بيمه و اهداف آن، به بررسی آثار و پيامدهای خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی ها و سرمايه گذاری های شركت های بيمه پرداخته شده و سپس خلاصه ای از عملكرد شركتهای بيمه دولتي ايران مثل البرز، آسيا و دانا بررسی شده و همچنين نویسنده به بررسی تجارت خصوصی سازی در كشورهای منتخب پرداخته است.
هدف از انجام اين تحقيق، يافتن يك تركيب بهينه دارايي و سرمايه گذاری در حالت خصوصی شركت های بيمه است. اصلي ترين هدف اين تحقيق، ارائه يك نوع مديريت سرمايه گذاری در شركتهای بيمه ای كه خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهكاري كه ريسك را كاهش و بازده را به حداكثر برساند، عدم توجه به جنبه هاي خصوصی سازي مي تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوري كه مزاياي اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار دهد.
در اين تحقیق سعی بر اين است كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زمانی كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركتهاي بيمه باقی مي‌ماند.ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهای بيمه خصوصی تجربه ای مفيد برای شركتهای بيمه دولتی محسوب مي گردد. و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی