شماره پروژه : 104

عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات : 90

شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. 2- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

اهداف پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : 1- تبیین مفهوم و معنای پول شویی 2- اثبات جرم بودن عمل پول شویی  3- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه  4- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع  5- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

يكي از اهداف پول شويي با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصيل آن، اين است كه خود مجرم سعي مي كند كه با استفاده از روش هاي متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده كه ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلي جرم را نيز مخفي نگاه مي دارد .

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی