دانلود پروژه اتوماسیون صنعتی

شماره پروژه : 13

عنوان پروژه : اتوماسیون صنعتی و بررسی انواع سیستم های کنترل صنعتی

تعداد صفحات : 179

شرح مختصر پروژه : اصطلاح اتو ماسيون صنعتي به طور عام مربوط به علوم و تكنولوژی كنترل پروسه است و شامل كنترل فرايند هاي متفاوتي در صنعت است. اين بحث امروزه در مجامع صنعتي بصورت خيلي عادي رايج است و در بسياري از اماكن صنعتي به مرحله اجرا در آمده است. توسعه در كنترل و صنعتي سازي امكان پيشرفت بيشتر و گسترده تر پروسه هاي پيچيده و دخالت دادن تكنولوژيهای جديد و استفاده از مزاياي اقتصادي آنها را فراهم ساخته است .

در هر صنعتي اتوماسيون سبب بهبود توليد مي گردد كه اين بهبود هم در كميت وميزان توليد موثر است و هم در كيفيت محصولات.هدف از اتوماسيون اين است كه بخشي از وظايف انسان در صنعت به تجهيزات خودكار واگذار گردد. در يك سيستم اتوماتيك عمليات شروع،تنظيم و توقف فرايندبا توجه به متغير هاي موجود توسط كنترل كننده سيستم انجام مي گيرد.

سيستم SCADA

سيستم SCADA علاوه بر كاربرد در فرايندهای صنعتي مانند توليد و توزيع برق ( به شيوه هاي مرسوم يا هسته اي) ،ساخت فولاد، صنايع شيميايي،صنايع آب ،گاز و نفت در بعضي از امكانات آزمايشي مانند فوزيون هسته ايي نيز كاربرد دارد.اندازه اينچنين تاسيساتي از 1000 تا چندين ده هزار كانال I/O مي باشد. و با كمك شبكه ها و سيستمهاي مخابراتي منطقه وسيعي را تحت بازرسي ونظارت قرار مي دهد.سيستمهای SCADA بر روي سيستم عاملهاي DOS ، VMSو UNIX قابل اجرا هستند در سالهاي اخير همه سيستم هاي  SCADA به سمت سيستم عامل NT و بعضي هم بسمت Linux گرايش پيدا كرده اند.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی