شماره پروژه : 102

عنوان پروژه : بررسی چاه هاي نفت و نگهداري آنها

تعداد صفحات : 102

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است به بررسی چاه هاي نفت و نگهداري  آنها پرداخته است. روشهاي جداره گذاري و سيمانكاري چاههاي نفت در سال هاي اخير بسيار پيشرفت كرده و پيچيده شده اند. در جستجو و كاوش نفت ، چاههاي عميق تري حفاري شده و همراه با آن روشهاي جداره گذاري و سيمانكاري بهبود يافته اند تا بتوان با شرايط سخت تري كه در اعماق زيادتر پيش مي آيند ، دست و پنجه نرم كرد .

عمل سيمان كردن در حدود سال 1903 ميلادي در كاليفرنيا آغاز شد ، ولي سابقه روش مدرن و فعلي سيمانكاري به سال 1920 ميلادي برمي گردد كه در آن تاريخ “ارل هاليبرتون” چاه متعلق به “دبليو . جي . اسكلي 2” را درميدان هيوت اكلاهما 3 سيمان كرد . امروزه هشت نوع سيمان وجود دارد و تعداد افزايه هاي موجود به بيش از 40 رقم مي رسد . استفاده از سيمان فله بصورت استاندارد درآمده است و براي هر عمليات خاصي ، يك مخلوط خشك ويژه از سيمان تهيه شده و بكار مي رود .

در روش حفاري ضربه اي همزمان با حفر چاه ، چاه دائماً بايد جداره گذاري شود و به اين خاطر چندين رشته جداري مورد نياز است . اما در حفاري دوراني 2 مي توان بخش زيادي از چاه را بدون جداره گذاري حفر نمود . علت آنكه در حفاري دوراني امكان دارد كه چاه را بدون جداره گذاري حفر نمود . اولين سيمان چاه نفت در يك تاوه مخلوط و بوسيله دلوچه در چاه گذاشته شد .

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی