شماره پروژه : 15

عنوان پروژه :  بررسی ترانس اندازه گیری جریان معمولی و نوری

تعداد صفحات : 59

شرح مختصر پروژه : در این پروژه به بررسی ترانس اندازه گیری جریان معمولی و نوری پرداخته شده است.اندازه گيری جريان نقش مهمي را در سيستمهای قدرت الكترونيك در قسمت حفاظت و كنترل ايفا مي كند اخيراً با افزايش ولتاژ خطوط نيرو توجه قابل ملاحظه ای به ترانسفورماتورهای جريان نوری داده مي شود. زيرا CT نوري مزاياي زيادي بر ترانسفورماتورهای جريان متداول با هسته آهن و سيم پيچ مسي دارد. براي اندازه گيري جريان ها نيروگاههای برق و سيستمهای فرعي معمولا از CT القايي با هسته و سيم پيچ استفاده ميكنند.

در صنعت برق برای دو منظور اندازه گیری و حفاظت نیاز به میزان پرامترهای ولتاژ و جریان هستیم ولی از آنجا که این مقادیر اعداد بزرگی می باشند لذا دسترسی به آنها نه عملی بوده و نه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است پس ناگزیر به استفاده داز ترانسهای جریان وولتاژ می باشیم تا این مقادیر را به مقادیر کوچکتری که کسری از مقادیر واقعی می باشند تبدیل نماییم. در واقع این تجهیزات نمونه کوچک شده ، با درصد خطایی بسیار کم از ولتاژ و جریان طرف اولیه هستند و چون تمامی دستگاه های اندازه گیری همچون آمپرمتر، ولتمتر، وارمتر و… و نیز رله های حفاظتی بر اساس میزان جریان و ولتاژ ثانویه این تجهیزات ساخته می شوند لذا می توان به کمک این ترانسها به اهداف حفاظت و اندازه گیری دست یافت.

برای اندازه گيری ولتاژ از ترانسفورمرهای ولتاژ خازني نوع تقسيم ولتاژ PD استفاده ميكنند. بنابراين تجهيزات برقي بسوي ولتاژها و ظرفيتهای بالا و ماشينها به سمت حجم زيادتر و سيستمهاي حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه مي يابند. تقاضاها براي كارايي و تراكم زياد و دقت بالا براي سنسورها يا ترانسفورمرهاي نوري برای آشكار سازي جريان ها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزايش مييابد.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی