شماره پروژه : ۱۴۰

عنوان پروژه : تولید برق به وسیله انرژی جزر و مد

تعداد صفحات : ۱۸۷

شرح مختصر پروژه :  پروژه حاضر تحت عنوان تولید برق به وسیله انرژی جزر و مد آماده شده است.همانطور که می دانید انرژی جزر و مد از انرژی های تجدید پذیر می باشد.منشاء انرژی جزر و مد جاذبه ماه می باشد که در ادامه توضیح داده میشود.ماه و خورشید هر کدام جداگانه باعث جذب زمین میشوند و این جاذبه باعث به وجود آمدن پدیده جزر و مد می گردد.ولی اساسا علت اصلی جزر و مد جاذبه ماه بر زمین میدانند.در دریاها جاذبه ماه ارتفاع آب را در هر دو طرف زمین یعنی نزدیک ترین و دورترین فاصله ماه نسبت به زمین ، بالا می برد.آب دریا در اثر پدیده مد (بالا آمدن آب) و گردش زمین به دور خود ،  به سمت غرب جریان پیدا می کند و به صورت موج های دریا ظاهر می شود که دامنه آن کمتر از یک متر است.

به وسیله ساخت سد در دریا و رودخانه ها از انرژی جزر و مد میتوان برق تولید نمود.چون انرژی جزر و مد باعث چرخش آب و در نتیجه چرخش ژنراتورهای برق داخل این سدها میشود.نیروگاه های جزر ومدی بیشتر برای تولید برق طراحی و ساخته می شود ، ولی گاهی اوقات می توان از نیروی آنها به منظور پمپ کردن آب استفاده کرد. یک نیروگاه جزر و مدی تک حوضچه ای در هر بار جزر و مد یک یا دو ریتم یا ضربان متناوب انرژی تولید می کند.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی