شماره پروژه : 56

عنوان پروژه : حفاری های غير مجاز به منظور قاچاق اموال تاريخی فرهنگی

تعداد صفحات : 114

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر که با عنوان حفاری های غير مجاز به منظور قاچاق اموال تاريخی فرهنگی تهیه گردیده ؛ نویسنده قصد دارد به سوالات زیر پاسخ دهد :

الف) برخوردهاي قانوني در برابر سرقت تخريب حفاري هاي غير مجاز قاچاق و صدور اشياء عتيقه فرهنگي و باستاني ايران چگونه صورت مي گيرد؟

ب) آيا در اسناد بين المللي قوانين و ضمانت اجراهايي در جهت حمايت از ميراث فرهنگي تاريخي وجود دارد؟

ج) آيا مي توان با بهره گيري از مواد كنوانسيون هاي خارجي و مقايسه ي آنها با قوانين ايران به راهكارهاي سودمندي در راستاي حفظ و صيانت از ميراث باستاني و نيز جلوگيري از وقوع جرم عليه اين مواريث كهن دست يافت؟

ايران با داشتن تمدني كهن و دارای مكان هاي تاريخي- فرهنگي از طريق اين گنجينه هاي گرانبها كه در سراسر اين سرزمين وجود دارد و محافظت از آن و اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر كاملا ضروري بوده و از منابع با اهميت در پيشرفت و توسعه ي كشور مي باشد.

صنعت توريسم يكي از بزرگترين و اساسي ترين منابع تحصيل درآمد در ممالك دنيا مي باشد اما متاسفانه به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر وضعيت ميراث فرهنگي كشور در معرض صدماتي واقع شده كه امروزه ما شاهد واقعه اي مانند واقعه ي جيرفت و غارت ميراث فرهنگي- تاريخي از اين منطقه مي باشيم و هزاران قطعه از اشياء اين تمدن كهن در چند سال اخير بوسيله ي قاچاقچيان داخلي و بين المللي از طريق قاچاق به خارج از كشور منتقل گرديده است و اين امر خسارت مادي و معنوي بزرگي را به تاريخ و فرهنگ كشور ما وارد ساخته است.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی