شماره پروژه : 60

عنوان پروژه : هماهنگی بهينه رله‌های حفاظتی در شبكه‌های توزيع متصل به DG

تعداد صفحات : 110

شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر با عنوان هماهنگی بهينه رله‌های حفاظتی در شبكه‌های توزيع متصل به DG آماده شده است.در این پروژه در ابتدا تأثيرات تكنولوژی توليدات پراكنده (DG) بر روي طراحي سيستم حفاظت و رله های حفاظتی توزيع ، بحث صورت مي‌گيرد. سپس با بيان تأثيرات سوء حاصل از قراردادن توليدات پراكنده بر روي حفاظت اين شبكه‌ها، راهكارهايي براي بازگرداندن يا حفظ حفاظت مناسب شبكه‌ توزيع در شرايط جديد داراي توليد پراكنده ارائه مي‌گردد. سپس راهكار مناسبي انتخاب گشته و اين راهكار بر روي شبكه نمونه تست 30 باسه اصلاح شده IEEE پياده‌سازي مي‌گردد. در انتها نيز با ذكر نتايج، پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده در راستاي حفاظت مناسب شبكه‌هاي توزيع ارائه مي‌گردد.

بروز خطا و اتصالی در شبكه‌های قدرت موجب جاری شدن جريان‌های شديدی مي‌گردد كه برای تجهيزات سیستم های قدرت بسيار مخرب و خطرناک می باشد و امنيت شبكه را تهديد مي‌كند. اين خطاها در شبكه‌هاي توزيع مي‌تواند صدمات بسيار زيادي وارد نمايد. اكنون كه بحث افزايش قابليت اطمينان برق رساني به مشتركين در ادارات برق اهميت زيادي يافته است، مباحثي همچون حلقوي و يا حتي mesh كردن شبكه‌هاي توزيع در سطح 20 كيلو ولت يا 63 كيلو ولت اهميت زيادي پيدا كرده است. ديگر نمي‌توان شبكه‌هاي توزيع را به مانند سابق، شعاعي فرض نمود و طرح‌هاي قبلي سيستم‌هاي توزيع مي‌بايست با توجه به حلقوي شدن آن تجديد نظر گردند. همچنين، امروزه كاربرد توليدات پراكنده در شبكه‌هاي توزيع اهميت بسيار زيادي يافته است. توليدات پراكنده بر شبكه‌هاي توزيع تأثيرات متعددي مي‌گذارند كه بعضي از آنها در جهت بهبود عملكرد و بعضي در جهت بدتر شدن عملكرد مي‌باشد. در مورد حفاظت، تأثيرات توليدات پراكنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملكرد مي‌باشد. توزيع انرژي و برق‌رساني در ساختارهاي حلقوي و افزودن توليدات پراكنده مي‌بايست بر حفاظت سيستم‌هاي توزيع مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي مناسب پياده‌سازي گردند.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی