شماره پروژه : 33

عنوان پروژه : بررسی ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی (طراحی سازه های فولادی)

تعداد صفحات : 121

شرح مختصر پروژه : شما بعد از مطالعه پروژه حاضر با ساختار و سیستم های ساختمان های فولادی آشنا خواهید شد.برای استفاده بهینه از خواص مطلوب ساختمانهای فولادی ، سیستم فضاسازی داخلی باید بگونه ای اختیار شود که : 1- متشکل از قطعات پیش ساخته باشد ، بدین منظور که سرعت بیشتر نصب و برپایی سازه ، موجب کوتاه شدن زمان کلی ساخت می شود. 2- قطعات سبک باشد تا وزن کلی ساختمان به حداقل ممکن برسد.  3- نوع سیستم انتخاب شده ، سازگار با سیستم سازه ای انتخاب شده باشد.  4- با یک روش اقتصادی قابل محافظت در برابر آتش باشد.

يکي از سؤالات اساسي مهندسي ساختاری پاسخ به اين پرسش است که آيا سيستم ساختاري براي ساختمان از نظر اقتصادي داراي اهميت است با يک ارزيابي مقدماتي اين واقعيت آشکار مي شود که هزينه ساختاری ساختمانهای فولادي ، نه تنها در تناژ ( وزن کلي بار ) فولاد مورد استفاده قرار مي گيرد بلکه هزينه هاي فرسايش و ساخت نيز در نظر گرفته مي شود اگر چه هزينه فرسايش و ساخت فولاد گران است اما اين هزينه ها مي توانند بر هزينه هاي ديگر مشابه نقشه ها يا طرحهای ساختاري مختلف نيز تأثير گذارند.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی