شماره پروژه : 126

عنوان پروژه : بررسی کامل ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز

تعداد صفحات : 94

شرح مختصر پروژه :  امروزه ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز یکی از اصلی ترین تجهیزات الکتریکی مورد استفاده شده در صنعت برق می باشد.همانطور که می دانید ، ترانسفورماتور وسيله ای الكترومغناطيسی ساكن است كه مي تواند انرژي جريان متناوب را از مدار (سیم پیچ) به مدار ديگر فقط با حفظ اندازه فركانس انتقال دهد و معمولاً به عنوان مبدل ولتاژ به كار مي رود. يك ترانسفورماتور از دو سيم پيچ كه بر روي يك هسته مغناطيسي (مثلاً هوا يا آهن) پيچيده شده اند، تشكيل مي شود.

اساس کار ترانسفورماتورهای الکتریکی :

با عبور جريان متناوب از سيم پيچ اول ( اوليه )، در اطراف آن ميدان مغناطيسي متناوبي ايجاد شده و از طريق هسته مسير خود را مي بندد و سيم پيچ دوم ( ثانويه ) را قطع مي كند. بنابراين بر اساس قانون فاراده ولتاژي در سيم پيچ ثانويه القاء مي شود كه اگر مدار اين سيم پيچ از طريق مصرف كننده اي بسته شود جرياني در آن جاري مي شود، يعني انرژي الكتريكي ( به صورت كاملاً مغناطيسي ) از سيم پيچ اول به دوم منتقل مي شود.

ادامه مطلب و دانلود پروژه