شماره پروژه : 69

عنوان پروژه : تشخيص خطا در سیم پیچی استاتور ماشین های القایی

تعداد صفحات : ۱۳۱

شرح مختصر پروژه : همانطور که میدانیم ماشین های الکتریکی علی الخصوص ماشین های القایی یکی از مهم ترین بخش های صنعت هر کشور را تشکیل می دهند. پروژه حاضر به تشخیص خطا در سیم پیچی استاتور ماشین های القایی پرداخته است.مطالعه و تحقيق درباره تشخيص خطا در صنعت يكي از مهمترين مباحثي است كه امروزه مورد توجه بسيار زيادي از مهندسین قرار گرفته است.

در اين پايان نامه براي تشخيص خطاي سيم بندی استاتور (خطاي حلقه به حلقه) روشي پيشنهاد شده است كه مبناي آن مشخصات موجود در شكل موج جريان استاتور در حالت سالم و خطاي حلقه به حلقه مي باشد. براي جدا كردن اين مشخصه ها از ابزار قدرتمند موجك استفاده شده است. با توجه به نتايجي كه بدست آمد، مهمترين مزيتي كه تبديل موجك نسبت به روشهاي مشابهي كه از تبديل فوريه در مقالات مختلف استفاده كرده اند سرعت بيشتر آن براي جدا كردن مؤلفه اصلي سيگنال، مي باشد.

دليل اين امر به اين علت است كه، استخراج ويژگي هاي مورد نظر با موجك به هيچ پريود خاصي ازسيگنال احتياج ندارد و فقط به دليل ماهيت تقارن نيم موجي سيگنال، نمونه برداري در هر نيم سيكل انجام مي شود . مهمترين مزيت ديگري كه در آناليز با موجك مشاهده شد ،اين است كه بر خلاف تبديل فوريه كه سيگنال فقط بر حسب مؤلفه هاي فركانس نمايش داده مي شود و موقعيت زماني مولفه در اين نمايش از دست مي رود.

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی