شماره پروژه : ۱۳۲

عنوان پروژه : آنتن های موبایل ، عملکرد و شبیه سازی آن ها

تعداد صفحات : ۸۴

شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر به بررسی آنتن های موبایل ، عملکرد و شبیه سازی آن ها و همچنین طراحی آنتن های موبایل پرداخته است.در فصل اول پروژه آنتن های موبایل ، به تعاریف اولیه آنتن های موبایل و مشخصات تشعشعی آنتن ها اشاره گردیده است.در فصل دوم به بررسی عملکرد آنتن‌های موبایل ، موقعیت آنتن در گوشی تلفن همراه و انواع آنتن های موبایل پرداخته شده است. در فصل سوم به طور کامل به بررسی آنتن های نوع PIFA برای تلفن‌های همراه، نحوه عملکرد این آنتن ها و روش تحلیل آن‌ها در این پروژه پرداخته شده است. در فصل چهارم نحوه طراحی آنتن مورد نظر این پروژه که از نوع PIFA دو باند است و در دو فرکانس ۹۰۰ MHz و ۱۸۰۰ MHz تشعشع می‌کند توضیح داده شده است. مشخصات تشعشعی آنتن طراحی شده نیز قبل و بعد از اضافه شدن یک قطعه هادی که می تواند همان باطری یا صفحه نمایش آنتن باشد با یکدیگر مقایسه شده است.

نحوه نصب آنتن های تلفن همراه

برای نصب آنتن های تلفن همراه فواصل معینی در نظر گرفته می شود.این فواصل بر اساس قواعد خاصی تعیین می شوند که از جمله آنها می توان به ظرفیت آنتن منصوبه ، تعداد مشترکین موجود در هر منطقه و کاهش تشعشات آنتن اشاره کرد.نزدیک بودن آنتن های تلفن همراه باعث کاهش تشعشات می شود به طوریکه در طی یک مسیر چند آنتن تلفن همراه برای پوشش دهی نصب می شود .تعداد آنتن های موبایل معمولا در مناطقی که استفاده از تلفن همراه بیشتر است زیاد می شود مثلا در شهر های بزرگ تعداد آنتن های موبایل بیشتر از مناطق دیگر است .

ادامه مطلب و دانلود پروژه
پشتیبانی