آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

آثار و پيامدهای خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی هاReviewed by 20mikham on May 25Rating:

شماره پروژه : 54

عنوان پروژه : آثار و پيامدهای خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی ها و سرمايه گذاری های شركت های بيمه

تعداد صفحات : 77

شرح مختصر پروژه : در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصی سازی صنعت بيمه و اهداف آن، به بررسی آثار و پيامدهای خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی ها و سرمايه گذاری های شركت های بيمه پرداخته شده و سپس خلاصه ای از عملكرد شركتهای بيمه دولتي ايران مثل البرز، آسيا و دانا بررسی شده و همچنين نویسنده به بررسی تجارت خصوصی سازی در كشورهای منتخب پرداخته است.
هدف از انجام اين تحقيق، يافتن يك تركيب بهينه دارايي و سرمايه گذاری در حالت خصوصی شركت های بيمه است. اصلي ترين هدف اين تحقيق، ارائه يك نوع مديريت سرمايه گذاری در شركتهای بيمه ای كه خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهكاري كه ريسك را كاهش و بازده را به حداكثر برساند، عدم توجه به جنبه هاي خصوصی سازي مي تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوري كه مزاياي اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار دهد.
در اين تحقیق سعی بر اين است كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زمانی كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركتهاي بيمه باقی مي‌ماند.ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهای بيمه خصوصی تجربه ای مفيد برای شركتهای بيمه دولتی محسوب مي گردد. و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود.

در اين تحقيق ابتدا تعاريف و مفاهيم خصوصی سازی، نظر مكاتب مختف اقتصادي، اهداف و روشهاي خصوصی سازی، فرآيند آماده سازی، تجربه چند كشور در فرآيند خصوصی سازی، فرآيند خصوصی سازي در ايران و محدوديت هاي آن ارائه شد. خصوصي سازي در واقع كوچك كردن نقش دولت در اقتصاد و گرايش و حركت به سوي اقتصاد باز است.به بيان ديگر واجد شرايط بازاري كردن و باز نمودن درهاي يك مؤسسه اقتصادي عمومي به روي نيروهاي باز است. در بررسي مكتب هاي اقتصادي معلوم شد كه بجز مكتب كينز، حضور دولت در اقتصاد علت اصلي كاهش كارايي شمرده مي شود و دولت تنها بايد در انجام امور محوله بر خود مواردي كه شكست بازار رخ مي دهد دخالت نمايد.

در كشورهاي جهان سوم خصوصی سازي واكنشی به گسترش حوزه فعاليت هاي دولتي و اقدام جهت ايجاد شتاب در فرآيند توسعه اقتصادي است. به طوري كه خصوصي سازي فرصتي مناسب براي پويا نمودن اقتصاد شمرده مي‌شود. اهداف خصوصی سازی در اين نوع كشورها گسترش بازارهاي مالي، افزايش كارآيي و بازدهي توليد و افزايش كميت كالا و خدمات ارائه شده مي باشد.

خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بيانگر اين است كه مانند كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دوران خاصي از رشد خود يعني دوره خيز اقتصادي نيازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در اين دوران دولتها با سرمايه گذاري در بخشهاي غير سود آور اما ضروري و لازم، رفاه جامعه را تأمين مي كند. در كشورهاي در حال توسعه به خاطر ضعف ساختار دولتي و ضعف عمومي ساختارهاي اقتصادي، دولت ها نمي توانند سياست هاي خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي را بدرستي و با نتايج منطقي به انجام برسانند.

تصويب قانون اجاره تأمين شركتهاي بيمه غير دولتي در مجلس شوراي اسلامي و تنظيم آئين نامه اي اجرائي آن توسط دولت و بدنبال آن ارسال درخواست هاي متعدد تأمين مؤسسات بيمه به بيمه مركزي ايران، عملاً صنعت بيمه را در آستانه ورود به مراحل اجرائی خصوصی سازی قرار داد.اگرچه اغلب دانشمندان معتقدند كه خصوصی سازی به روند رشد اقتصادي كشورها كمك مي كنند و موضوع اين تحقيق نيز خصوصي سازي صنعت بيمه كشور است اما نظارت بر جريان خصوصي سازي بطور كلي و نظارت بر عمليات بيمه ای شركتهاي بيمه خصوصی به طور خاص به جريانات رشد اقتصادي هر كشور كمك عمده ای مي كند.

به طوري كه عدم نظارت بر عملكرد بيمه هاي خصوصي زمينه ساز فراهم آمدن مشكلات اجتماعي و اقتصادي براي جامعه است. هدف از انجام اين تحقيق يافتن يك تركيب بهينه دارائي و سرمايه گذاري در حالت خصوصي شركتهاي بيمه است. اصلی ترين هدف اين تحقيق، ارائه يك نوع مديريت سرمايه گذاري در شركت هاي بيمه خصوصي شده مي باشد كه ريسك را كاهش و بازده را افزايش مي دهد.

فهرست مطالب پروژه بررسی آثار و پيامدهای خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی ها و سرمايه گذاری های شركت های بيمه :

چكيده
فصل 1- کلیات
1-1- عنوان تحقيق
1-2- بيان مسئله
1-3- اهميت انجام تحقيق
1-4- اهداف تحقيق
1-5- سؤالات تحقيق
1-6- فرضيه هاي تحقيق
1-7- روش انجام تحقيق
1-8- روش جمع آوري اطلاعات
1-9- محدوديت هاي تحقيق
1-10- سازماندهي مطالب
فصل 2- ادبيات خصوصی سازی با رويكرد صنعت بيمه
2-1- مقدمه
2-2- تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه
2-3- مكاتب اقتصادي و جايگاه خصوصي
2-3-1- مكتب كلاسيك
2-3-2- مكتب اتريشي
2-3-3- پيروان مكتب پول گرايي
2-4- اهداف خصوصي سازي
2-4-1- كاهش حوزه بخش فعاليتهاي دولتي
2-4-2- انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي
2-4-3- افزايش كارائي
2-4-4- كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي
2-4-5- تعديل سوبسيدها و اختلال قيمتها
2-4-6- تعديل مقررات و مقررات زدايي
2-4-7- افزايش رقابت
2-4-8- ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركتها:
2-4-9- گسترش بازار سرمايه
2-4-10- تأمين منافع مصرف كنندگان
2-5- مراحل خصوصی سازي و ملاحظات مربوطه به آن
2-6- خصوصی سازی صنعت بيمه(آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت بيمه)
2-6-1- نقاط ضعف صنعت بيمه
2-6-2- نقاط قوت صنعت بيمه
2-6-3- فرصت هاي خصوصي سازي
2-6-4- تهديدهاي خصوصي سازي
2-7- انواع مقررات نظارت بر شركت هاي بيمه اي
2-7-1- مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي
2-7-2- مقررات نظارت بر بازار
2-8- ضرورت نقش نظارتي بيمه مركزي در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه
2-9- روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور
2-9-1- عرضه سهام واحد به بخش خصوصي
2-9-2- فروش دارائي هاي واحدهاي دولتي
2-9-3- تفكيك واحدهاي بزرگ به واحدهاي كوچك
2-9-4- فروش يكباره شركت از طريق مزايده
2-10- راهكارهاي مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه
2-10-1- مشاركت بخش خصوصي به صورت شركت سهامي عام يا خاص:
2-10-2- تأمين منابع اوليه سرمايه بخش خصوصي
2-10-3- ادامه روند شركتهاي بيمه دولتي
2-11- مشاركت بخش خصوصي خارجي و نحوه فعاليت آنان در داخل كشور(مورد صنعت بيمه)
2-12- تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصي سازي(با رويكرد صنعت بيمه)
2-12-1- تجربه خصوص سازي بيمه در انگلستان
2-12-2- تجربه خصوصي سازي بيمه در سري لانكا
2-12-3- تجربه خصوصي بيمه در برزيل
2-12-4- تجربه خصوصي سازي بيمه در شيلي
2-12-5- تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر
2-12-6- تجربه خصوصي سازي در هند
2-13- نتيجه گيري
فصل 3- پيدايش صنعت بيمه و آثار اقتصادی آن
3-1- مقدمه
3-2- پيدايش بيمه
3-3- مفهوم بيمه
3-4- تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها
3-5- تفاوت مؤسسات بيمه اجتماعي و بازرگاني
3-5-1- محاسبه حق بيمه
3-5-2- بيمه اتكائي
3-5-3- مقررات حقوقي
3-5-4- جنبه هاي اختياري بودن
3-5-5- تحصيل سود
3-6- مسير تحول بيمه در جهان
3-6-1- تاريخچه بيمه دريايي(باربري)
3-6-2- تاريخچه بيمه آتش سوزي
3-6-3- تاريخچه بيمه عمر
3-6-4- تاريخچه بيمه حوادث
3-7- نتيجه گيري
فصل 4- بررسی عملكرد شركتهای بيمه دولتی و خصوصی ايران
4-1- مقدمه
4-2- معرفي نسبت هاي مالي ومعيارهاي سنجش عملكرد در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
4-3- تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركت هاي بيمه
4-4- بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي
4-5- نتيجه گيري
فصل 5- نتيجه گيری و پيشنهادات
5-1- خلاصه
5-2- نتيجه گيری
5-3- پيشنهادات
منابع

 

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com download عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون   دانلود مستقیم  :   آثار و پيامدهای خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی ها

20mikham.com pasword عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون      حجم فایل    :    1,88MB

20mikham.com home عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

مطالب مرتبط با این پروژه :

برچسب های این نوشته

9 دیدگاه برای “آثار و پيامدهای خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی ها

 1. GH :

  نمي تونم اين پروژه را خريداري كنم لطفا كمكم كنين

 2. GH :

  سلام از حساب من دوبار براي پروژه 54 كم شده و پروژه براي من نيومده يعني بعد از پرداخت صفحه سايت بسته مي شود پول به حساب من بر گشت داده مي شود

 3. افشین :

  سلام خسته نباشید
  من قصد خرید پروژه را داشتم در طی خرید در زمان پرداخت این پیغام نمایش داده شد تراکنش ناموفق بود.چرا ؟؟

 4. hamed :

  اقا اگه سایتتون مشکل داره بگید که پول پرداخت نکنیم 10250 تومان از حساب من کم شده و لی هیچ فایلی رو نگرفتم تا حالا خواهشا پیگیری کنید

ارسال دیدگاه

پشتیبانی