آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردیReviewed by 20mikham on May 24Rating:

شماره پروژه : 52

عنوان پروژه : مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی

تعداد صفحات : 127

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده با موضوع مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شيخ اشراق) می باشد .برای نظم دادان به پروژه حاضر نویسنده مطالبی را كه سهروردی در آنها به آيات و روايات متعدد استناد جسته است ، در چهار موضوع ذيل بسته بندي كند و به بحث و بررسي و نحوه استدلال سهرودی (شيخ اشراق) با آنها بپردازد :

1- علم النفس 2- معرفت واج الوجود 3- نور و ظلمت 4- عالم عقول

هدف از تحقیق حاضر این است که بتوان این مسئله را تشریح نمود که سهروردی جهت تائيد دست آوردهاي فلسفی و عرفانی خود كه عمدتاً بر مبناي تلفيق ميان كشف (ذوق) و استدلال (بحث) بنا شده است از منابع متون اسلامي از جمله قرآن و روايات استفاده كرده است و هدف اصلي او از تمسك به آيات و روايات اين بوده كه نشان دهد عقل و نقل هدف يگانه اي دارند و با يكديگر سازگارند و آنچه در حكمت و عرفان ازطريق تعقل و سلوك باطني در مي يابيم مورد تائيد قرآن و حديث است. بديهي است كه نتايج اين تحقيق مي تواند مورد استفاده ي تمام مراكز يا موسسات علمی-پژوهشی كه تحقيق و پژوهش درباره ياحوال وآثار سهروردی رادر زمره ي فعاليت های خود به شمار مي آورند قرار گيرد.

اين پروژه مبتی بر سه سؤال اساسی زیر است:

1- سهروردی (شیخ اشراق) در چه بحث هائی از آيات و روايات استفاده كرده است؟

2- سؤال دیگر اين تحقيق اين است كه سهروردی چگونه براي بيان حكمت فلسفي خود به آيات و روايات استناد جُسته است؟

3- و آخرین سوال این است که شيخ اشراق براي استفاده از آيات و روايات از كدام يك از روش هاي هرمونتيك (اصالت ظهور، برداشت هاي باطني از آيات و روايات و …)استفاده نموده است؟

جواب سوالات بالا را می توان با مطالعه تحقیق مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی که در ادامه میتوانید آن را دانلود نمایید دریافت کنید.

نتایج حاصل از پروژه :

از آنجا كه محور اساسي اين تحقيق پيرامون سه سؤال عمده در ارتباط با مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی صورت گرفته است نتايج حاصل ازآن به شرح زير بيان مي گردد.

1- سهروردي به صورت گسترده در مباحث نفس، واجب الوجود و صفات آن، نور و ظلمت و عقول در اكثر آثار خود مخصوصاً الواح عماديه سعي نموده است تا عقايد فلسفی و عرفانی خود را پس از اينكه با استدلال عقلی اثبات ساخته با آيات قرآني نيز توجيه و تاييد سازد.

همچنين شيخ اشراق بيش از هر فيلسوف مسلمان قبل از خود به آيات شريفه ي قرآن توجه كرده و با استناد از آن به كشف حقايق نائل گشته است. هدف اصلي ايشان نيز از توسل به آيات قرآني از يك طرف تشويق و ترغيب خواننده در پذيرفتن آراء فلسفي و عرفاني خود بوده و از سوي ديگر در مقابل مخالفان حكمت و فلسفه كلام الهي را مويد سخن خود قرار مي دهد.

2- شيخ اشراق قائل به تجرد نفس بوده و موجود شدن نفس قبل از بدن را انكار نموده و آن را حادث به حدوث بدن مي داند و اين مدعا را ازطريق برهان هاي متعدد اثبات نموده است و براي تاييد سخن خود به آيات قرآني استناد كرده است.ايشان همچنين بقاي نفس پس از مرگ را ازطريق برهان اثبات نموده است وبه آياتي از قرآن نيز براي تاييد سخن خود استنادكرده است.

3- سهروردي در اثبات واجب الوجود از روش مشايي بهره گرفته است و با استناد از برهان معروف سينوي به اثبات خداوند پرداخته است. همچنين يكي از مهمترين استدلال‌هاي ايشان در اثبات واجب الوجود ازطريق اثبات وجود نفس ناطقه است.در ضمن آراء اختصاصي خود را دركتاب حكمه الاشراق     با عنوان نور وظلمت بيان كرده است.

4- درارتباط با صفات واجب الوجود سهروردي معتقد است صفاتي از قبيل علم، قدرت، حيات و اراده و … اموري زائد بر ذات واجب الوجود نيستندبلكه وجود حق تعالي عين ذات و ماهيت اوست و مظهر جميع صفات كماليه است.

5- از ويژگي هاي فلسفه اشراق توضيح نظام هستي با به كارگيري دو واژه كليدي و رمزي نور و ظلمت است. با توجه به سخنان شيخ اشراق و شارحان آثار او در حكمت نوري شيخ اشراق نور و ظلمت كاربردها و معاني گوناگوني دارد از جمله:

الف: تعبيري از عالم مجردات و ماديات يا جهان محسوس و معنوي (=معقول)

ب: كاربرد ديگر آن با حيات و ادراك و خودآگاهي ارتباط دارد.

ج: نور در معناي واردي الهي است كه در جربان سير و سلوك بر سالك افاضه مي شود و ماسوي را از دل او مي زدايد.

د: كاربرد ديگر آ ن با «خُرّه يا فرّ» در اصطلاح حكماي فُرس مطابقت دارد.

و: نور و ظلمت به معناي علم و جهل است.

ه‍ : نور و ظلمت در معناي ظهور و خفا و يا اشارتي است به وجود و عدم.

ي: نور و ظلمت كنايه از وجوب و امكان يا واجب و ممكن است.

6-از مهمترين شاهكارهاي شيخ اشراق تشكيك نور است كه تاثير عميقي بر خداشناسي او دارد . ايشان عوالم را به سه دسته تقسيم مي كند: الف-عقول           ب-عالم نفس           ج-عالم ملك

و معتقد است فيض الهي به ترتيب به عقل و به واسطه او به نفس و به وسيله او به جرم مي رسد و با اين بيان روشن مي سازد كه درعالم هيچ مؤثري جز واجب الوجود نيست و همه هستي در ظل و قهر او مي باشد. در ضمن ايشان در حكمه الاشراق عالم چهارمي را به نام عالم مثال يا صور معلق اثبات مي كند.

همچنين سهروردي با استفاده از قاعده الواحد به تبيين صدور عالم از نورالانوار مي پردازد و معتقد است كه نخستين صادر از نورالانوار نور مجرد و واحد يا نور اعظم است كه واسطه بين خداوند و موجودات است.

7- سهروردي عقول را واسطه فيض الهي مي داند اما برخلاف حكماي مشاء تعداد آنها را متجاوز از ده تا مي داند. و براي بيان نقشي كه در عالم هستي دارند در بسياري از رساله هاي خود تحليل فلسفي و اشراقي اش را از فرشته شناسي به زبان رمزي بيان مي كند.

8-شيخ اشراق با استفاده از قاعده امكان اشرف و قاعده الواحد اولين صادر از واجب الوجود را عقل اول مي داند. همچنين با استفاده از نظريه تشكيك وجود عقول را در داشتن نورانيت مشترك مي داند و تفاوت آنها را در مرتبه نورانيت و شدت وضعف مي داند.

9-سهروردي عقول را به دو دسته طولي و عرضي تقسيم مي كند و آخرين مرتبه از عقول طولي را عقل فعال مي داند و اين مرتبه از عقول را واسطه در آفرينش نفوس انساني مي داند. همانطور كه انوارقاهره طولي سبب آفرينش نفوس افلاك مي شوند انوار قاهره عرضي نيز سبب آفرينش نفوس انواع مدبرخود مي شوند و همچنين عقل فعال كه آخرين عقل ازعقول طولي است سبب آفرينش نفوس انساني مي شود. شيخ از نفوس انسان تعبيربه نفوس مدبر مي كند.

10- وجوه مميزه شيخ اشراق در بحث نظام فيض با حكماي مشاء(ابن سينا) در اين است كه آنها تنها به عقول طولي اعتقاد دارند و سخني در بارة عقول عرض نمي گويند. همچنين از وجوب و امكان سخن مي گويند ولي شيخ اشراق علاوه بر عقول طولي به عقول عرضي نيز اعتقاد دارد و از فلسفه وي نور نقش محوري دارد و به جاي جهت امكان عقل اول از جهت ظلماني ثور اقرب و به جاي جهت وجوب عقل اول از اسناد به نورالانوار و مشاهده جلال حق ياد مي شود.

11- شيخ الاشراق از عقل دهم يارب النوع انسان به جبرئيل و ياروح القدس تعبير مي كند و با اين كار به سخنان خود كسوت اصطلاحات ديني مي پوشاند و اين خود نمونه اي از تمايل وي براي جمع ميان دين و فلسفه است و بيانگر كوششي است كه در جهت هماهنگ كردن جهان بيني فلسفي و افكار و اصطلاحات فلاسفه با برداشت هاي ديني و الفاظ و تعبيرات مذهبي به عمل آورده اند.

12 – از ديدگاه سهروردي انسان شريفترين موجودات اين عالم است و در آفرينش آخرين همه موجودات افتاده است. همچنان كه عقل نخستين و شريفترين موجودات آن عالم است و نفس كه در آن عقل مستفاد حاصل مي شود آخر موجودات عالم عنصري است از جهت آنكه آخر اين عالم به اول آن عالم پيوسته باشد.

در ادامه فهرست مطالب پروژه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی را مشاهده میفرمایید :

 

فصل 1-    كليات

1-1-            مقدمه

1-2-            سؤالات اصلی تحقيق

1-3-            ضرورت تحقيق

1-4-            هدف تحقيق

1-5-            روش تحقیق

1-6-            زندگي سهروردي

1-7-            مكتب اشراق

1-8-            لزوم تمسك به كتاب قرآن و سنت

1-9-            تاويل فلسفي آيات قر آن

1-10-          تلفيق آراء و تاويل آيات

1-11-          جمع بندي فصل اول

فصل 2-    علم النفس

2-1-            نفس چيست؟

2-2-            برهان سهروردی در تجرد نفس

2-3-            ديدگاه شيخ اشراق درباره حدوث نفس

2-3-1-    طريق ديگر

2-3-2-    برهان ديگر

2-4-            بقاي نفس

2-5-            مراتب نفس از ديدگاه شيخ اشراق

2-6-            احوال نفس

2-7-            مقايسه خلقت نبات و حيوان و انسان

2-8-            هدايت عامه

2-9-            نفوس بشري

2-10-          تكامل نفس ناطقه از نظر شيخ اشراق

2-11-          نفس، ناطقه جسماني نيست

2-12-          عقل و نفس

2-13-          قواي نفس

2-14-          نفس آسماني و نفس ارضي

2-15-          مناسبت بين نفس ناطقه و روح حيواني

2-16-          جمع بندي فصل دوم

2-17-          پي نوشت‌

2-17-1-  سيرتاريخي بحث معرفت نفس

2-17-2-  نفس چيست؟

فصل 3-   معرفت واجب الوجود

3-1-            افق خداشناسي در حكمت شيخ اشراق

3-2-            در اثبات واجب الوجود

3-2-1-      برهاني ديگر

3-2-2-    برهاني ديگر از حكمه الاشراق

3-3-            وجود نفس ناطقه دليلي بر وجود خدا

3-4-            فعل واجب الوجود

3-5-            صفات واجب الوجود

3-5-1-    غني مطلق

3-5-2-    جواد حقيقی

3-5-3-    اراده ي واجب الوجود

3-5-4-    قضا و قدر الهي

3-5-5-    علم باري تعالي

3-5-6-    واجب الوجود خير محض است

3-6-            جمع بندي فصل سوم

فصل 4-    نور و ظلمت

4-1-            نور و ظلمت دو واژه كليدی حكمت اشراق

4-2-            تعريف برزخ

4-3-            خدا نورالانوار است

4-4-            هورخش

4-5-            تقسيم عوالم

4-6-            نسب بين موجودات عوالم

4-7-            تبيين صدور عالم از نورالانوار

4-8-            صادراول از واحد حقيقي» يا« نورالانوار

4-9-            جمع بندي فصل چهارم

فصل 5-    عالم عقول

5-1-            عقول

2-5-            الواحد لايصدر عنه الا الواحد

5-3-            قاعده امكان اشرف

5-4-            وجه تمايز عقول و جايگاه آن در حكمت اشراق و حكمت مشاء (ابن سينا)

5-5-            ويژگي هاي عالم عقول از ديدگاه شيخ اشراق

5-6-            مراتب مختلف عقول كه واسطه آفرينش هستند از ديدگاه شيخ اشراق

5-6-1-    دسته اول عقول طولي

5-6-2-    دسته دوم عقول عرضي

5-7-            عقل فعال ازنظر شيخ اشراق

5-8-            عقل فعال واسطه درآفرينش نفوس انساني

5-9-            برتري انسان بر فرشته

5-10-          جمع بندي فصل پنجم

فصل 6-    نتيجه گيري

منابع ومآخذ

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com download عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون   دانلود مستقیم  :   مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی

20mikham.com pasword عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون      حجم فایل    :    2,58MB

20mikham.com home عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

مطالب مرتبط با این پروژه :

برچسب های این نوشته

ارسال دیدگاه

پشتیبانی