آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

روش عددی درتجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستونهای I شكل وبست دارReviewed by 20mikham on Jun 14Rating:

شماره پروژه : 76

عنوان پروژه : روش كامپيوتري (عددي) درتجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستونهای I شكل و بست دار

تعداد صفحات : 151

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به روش كامپيوتري (عددي) در تجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستونهای I شكل و بست دار پرداخته است. هدف اين پروژه تطبيق نتايج آزمايشگاهي با نتايج نرم افزار به روش المان هاي محدود و مقايسه رفتار هيسترزيس ستونهاي با مقطع I شكل و ستونهاي بست دار معادل است. نظر به اينكه اقتصادي بودن هر پروژه، ركن اساسي طرح بوده لذا مهندسين محاسب و طراح در محاسبات سازه‌ها و دستگاه‌هاي مكانيكي به بحث و تحليل مسائل در حالت خميري (پلاستيك) مي‌پردازند.

استفاده از روشهاي عددي در تحليل مسايل تحقيقاتي و توليدي ابزار قدرتمندي را براي امكان سنجي و پيش بيني شرايط ضمن فرايند به وجود آورده است . امروزه روشهاي عددي در گستره وسيعي از مسايل يك ابزار راهگشا است.نرم افزار ABAQUS يكي از قويترين و معتبرترين نرم افزارهاي اجزاي محدود است.لذابرای حل كامپيوتري (عددي) درتجزیه وتحلیل رفتار هيسترزيس ستونهای I شكل و بست دار از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است.درفصل اول رفتار خمیری ، درفصل دوم خلاصه ای از نرم افزار ABAQUS،در فصل سوم رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل ،در فصل چهارم رفتارهیسترزیس ستون بست دار ودر فصل پنجم نتیجه گیری بیان شده است.

حالت خميري عبارتست از خاصيت اجسام سخت وقتي كه تحت اثر بارهاي خارجي تغيير شكل دائمي در آنها ايجاد شود، حالت ارتجاعي يا الاستيسيته عبارتست از خاصيت جسم سخت كه تغيير شكل حاصله در آنها با برداشتن بار از بين رفته و بشكل اول برگشت پيدا كند.اينگونه به نظر مي رسد كه ساخت اجراي ستونهاي بست دار نسبت به ستون با مقطع I شكل اقتصادي است . ولي با توجه به مقايسة ميزان جذب انرژي ستون‌هاي I شكل و بست دار كه از مطالعة رفتار هيسترزيس اين دو نوع ستون فولادي به دست مي‌آيد مي توان از زاوية ديگري بر اقتصادي بودن مقاطع بست دار هنگام زلزله نگاه كرد.

هفت نمونه ستون I شكل و سه نمونه ستون مشبك با بست موازي در آزمايشگاه تحت بارهاي فشاري و تغيير مكان جانبي قرار گرفته كه نتايج بصورت عكس و دياگرام نيرو – تغيير مكان (منحني هاي هيسترزيس) موجود است. سپس با علم به نتايج آزمايشگاهي هفت ستون I شكل با همانند سازي شرايط آزمايش اعم از تكيه‌گاهها، نوع مواد و بارگذاري و اتصال اجزاء تشكيل دهنده آنها با كمك از نرم افزار المان محدود ABAQUS نتايج مطلوبي بدست آمد و نتايج آن نيز بصورت دياگرام نيرو تغيير مكان (منحني‌هاي هيسترزيس) قابل مقايسه با نتايج آزمايشگاهي به تصوير كشيده شده است .

همچنين همانند سازي بين نمونة شماره سه از ستونهاي I شكل كه ايجاد مفصل پلاستيك كامل در انتهاي تست از آن مشاهده گرديد ومقطع معادل ستون بست دار آن كه از لحاظ سطح مقطع ، ممان اينرسي تاريخچة بارگذاري و شرايط نگهداري در هر دو جهت بامقطع ناوداني كاملاً همسان است انجام شد به نظر مي رسد مقطع با ستون بست دار هم از لحاظ باربرري و شكل پذيري از مقطع I شكل معادل ضعيف تر است.رفتار هيسترزيس نسبت به لاغري جان از لاغري بال حساس تر بوده و افزايش ضخامت جان رفتار هيسترزيس بهتري به ما ارائه مي دهد.

در ادامه فهرست مطالب روش كامپيوتري (عددي) در تجزیه و تحلیل رفتار هيسترزيس ستونهای I شكل و بست دار را مشاهده می فرمایید :

چکیده
مقدمه
فصل 1- رفتار خميري ( پلاستيك)
1-1- مقدمه
1-2- آزمايشهاي مبنائي
1-2-1- آزمايش كشش
1-2-2- نمودار تنش حقيقي- كرنش حقيقي
1-2-3- آزمايش فشار – اثربوشينگر – ناايزوتروپ
1-2-4- اثرات نرخ كرنش و دما
1-2-5- اثر فشار هيدرواستاتيكي – عدم قابليت تراكم
1-2-6- فرضي نمودن نمودارهاي تنش و كرنش – مدلهاي ديناميكي و سينماتيكي
1-2-7- معادلات فرضي براي منحني‌هاي تنش و كرنش
1-3- معيار براي تسليم
1-3-1- مقدمه
1-3-2- مثالهائي از معيارهاي تسليم
1-3-3- سطح تسليم – فضاي تنش‌ها يك وسترگارد
1-3-4- پارامتر تنش لود – اثبات عملي معيارهاي تسليم
1-3-5- سطوح تسليم ثانوي- بارگزاري و باربرداري
فصل 2- خلاصه ای از نرم افزار ABAQUS
2-1- آشنایی با نرم افزار ABAQUS
2-1-1- مقدمه
2-1-2- ديدگاه كلي سيستم المان محدود در نرم افزار Abaqus
2-1-3- Abaqus/ CAE
2-1-4- ايجاد يك مدل آناليز ساده
2-1-5- بررسي انواع مسائل غير خطي در نرم افزار ABAQUS
2-1-6- تحليل غيرخطي در ABAQUS
فصل 3- رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل
3-1- اصول فلسفه طراحي لرزه اي
3-1-1- مقدمه
3-1-2- تحقيقات قبلي بر روي تير ستونهاي فولادي
3-1-3- مشخصه هائي که بر شكل پذيري تير ستون موثرند
3-2- طراحي ستونهاي نمونه
3-2-1- توصيفات عمومي
3-2-2- شکل پذيري مورد نياز در ستونها
3-2-3- مقادير
3-2-4- محدوديت لاغري بال و جان که بوسيله NZNSEE پيشنهاد ميگردد.
3-2-5- حدود لاغري بال و جان که توسط LRFD،AISC پيشنهاد ميگردد.
3-2-6- جزئيات مقاطع ستونها
3-3- فرآیند آزمایش
3-3-1- نيرو و تغيير مکان
3-3-2- آزمايش ستونها
3-4- مشاهدات آزمايشگاهي و نتايج تجربي
3-4-1- -مقدمه
3-4-2- مشاهدات پژوهش
3-4-3- عملکرد ستون نمونه اول
3-4-4- عملکرد ستون دوم
3-4-5- عملکرد ستون سوم
3-4-6- عملکرد ستون چهارم
3-4-7- عملکرد ستون پنجم
3-4-8- عملکرد ستون ششم
3-4-9- عملکرد ستون هفتم
3-5- بحث در مورد نتايج آزمايشگاهي
3-5-1- جنبه هاي مباحثه در مورد نمونه هاي آزمايشگاهي و نتايج آنها
فصل 4- رفتارهیسترزیس ستون بست دار
4-1- تیرستونهای مشبک تحت بارهای متناوب
4-1-1- مقدمه
4-1-2- نمونه های آزمایش
4-1-3- عضو مشبک بست دار مرسوم
4-1-4- ستونهاي مشبك با مقطع هاي دوبل ناوداني اصلاح شده
4-1-5- ستونهای مشبک دوبل ناودانی با پیکربندی به صورت جعبه ای
4-1-6- ستاپ آزمایش و تاریخچه بارگذاری
4-1-7- تاریخچه بارگذاری به صورت تعییرمکان
4-2- رفتار کلی نمونه ها
4-2-1- نمونه DC1C
4-2-2- نمونه DC1M
4-2-3- نمونه DC2M
4-2-4- نمونه DC1MB
4-2-5- نمونه DC2MB
4-3- نتایج آزمایش
4-3-1- پاسخ نیروی جانبی – تغییر مکان جانبی
4-4- مقايسه رفتار هيسترزيس نمونه ستون I شكل سوم با ستون بستدار معادل آن
فصل 5- نتيجه گيري
منابع

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com download عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون   دانلود مستقیم  :   روش كامپيوتري (عددي) درتجزیه و تحلیل رفتارهيسترزيس ستونهای I شكل و بست دار

20mikham.com pasword عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون      حجم فایل    :    6,4MB

20mikham.com home عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

مطالب مرتبط با این پروژه :

برچسب های این نوشته

ارسال دیدگاه

پشتیبانی