آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

دانلود پروژه بررسی های حسابداری و شاخص های عملكرد حسابداریReviewed by 20mikham on Jul 18Rating:

شماره پروژه : 42

عنوان پروژه : بررسی های حسابداری و شاخص های عملكرد حسابداری

تعداد صفحات : 183

شرح مختصر پروژه : اين تحقيق رويكرد داده های حسابداری يا به عبارت ديگر شاخص های عملكرد حسابداری را مدنظر قرار داده و وجود همبستگي اين شاخصها را با بازده سهام عادي بررسي مي‌كند و سپس پيوستگي (ارتباط) محتواي اطلاعاتي آن،‌ارزيابي مي‌شود در توانايي ارتباط با سود جامع، سود خالص، سود عملياتي و جريانهاي نقدي حاصل از عمليات جهت سنجش معياری براي عملكرد منعكس در بازده سهام، يا به عبارت ديگر كداميك از اين شاخصها توانايي سود را برای خلاصه عملكرد شركت بهبود مي‌بخشد و احياناً‌ سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز همچنان با استفاده و اتكاء به اطلاعات حسابداري نسبت به ارزيابي قيمت سهام و توجيه تغييرات قيمت اقدام نمانيد و در غير اين صورت شركتها مكلف باشند اطلاعات اضافي غير از اطلاعات حسابداري در اختيار استفاده كنندگان جهت تصميم گيری قرار دهند.

همانطور كه مي‌دانيم حسابداری يك سيستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسايی، اندازه گيري و طبقه بندي رويدادهاي مالي مؤثر برسازمانها و واحدهاي تجاري متغير است و تغيير در ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي محيط باعث تغيير در نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي مي‌شود. حسابداري نيز در واكنش به اين تغييرات جهت نيازهاي مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري ناگزير از تغيير مي‌باشد. نظر به اينكه يكي از محورهاي عمده مديريت عملكرد، ارزيابي عملكرد است.

بنابراين آشنايي با معيارهاي مهم ارزيابي عملكرد و شاخصهاي آن براي مديران، مجريان، كارشناسان سازمانها و صنايع و دانش پژوهان مفيد بوده و با استفاده از آنها مي‌توانند به سنجش و ارزيابي وضعيت موجود طرحهاي استراتژيكي سازمان و بررسي عملكرد اجزاء كاري آن پرداخته و براي ارتقاء و بهبود اثربخشي و كارآيي آنها اقدام كند. (ديوس بليك 1998)

در حال حاضر ارزيابي عملكرد بسياري از شركتها و سازمانها براساس شاخصهاي مالي است. اما مديران و سهامداران آنها بايد به اين امر مهم توجه داشته باشند كه ممكن است يك شركت به دليل وجود شرايط انحصاري يا ارتباطات غير رسمي سودآور باشد.

اما از لحاظ سطوح مختلف بهره‌ وري وضعيت مناسبي نداشته باشد. لذا ايجاب مي‌نمايد كه در كنار شاخصهاي مالي، شاخصهايي را مدنظر قرار دهند كه از طريق آن امكان بررسي ونتيجه گيري از روش و كارآيي توليد كالا و خدمات از نقطه نظر بهره‌وري عوامل توليد، كيفيت، ارزش افزوده ( براي تعيين وضعيت شركت در بازاري كه فعاليت مي‌كند) زمان حاصل كار، رضايت مشتريان وجود داشته باشد.(جيمز هانت 1991).

فهرست مطالب پروژه حسابداری و شاخص های عملكرد حسابداری

در ادامه فهرست مطالب پروژه حاضر را مشاهده می فرمایید :

فصل 1-    كليات تحقيق

1-1-    مقدمه

1-2-    تعريف موضوع

1-3-    بيان مسأله

1-4-    هدف تحقيق

1-5-    اهميت و ضرورت تحقيق

1-6-    دلايل تبيين فرضيه ها

1-7-    فرضيات تحقيق

1-7-1-     فرضيه اول

1-7-2-     فرضيه دوم

1-7-3-     فرضيه سوم

1-7-4-     فرضيه چهارم

1-7-5-     فرضيه پنجم

1-7-6-      فرضيه ششم

1-7-7-     فرضيه هفتم

1-7-8-     فرضيه هشتم

1-8-    قلمرو تحقيق

1-9-    روش تحقيق

1-10-  تعريف واژه ها و اصطلاحات

فصل 2-   ادبيات حسابداری

2-1-    مقدمه

2-2-    مباني تئوريكي تحقيق

2-2-1-     ارزيابي عملكرد

2-2-2-     محتواي اطلاعاتي سود

2-2-3-     محتوي اطلاعاتي صورت جريانات نقدي

2-2-4-     ارتباط وجه نقد حاصل از عمليات و اقلام تعهدي با بازدة سهام ريبورن (1986)

2-2-5-     شواهدي در مورد رابطه ميان سود و اندازه گيري‌هاي مختلف جريانهاي نقدي

2-2-6-      ماهيت و مقدار اطلاعات موجود در جريانهاي نقدي و ارقام تعهدی

2-2-7-     محتواي افزاينده اطلاعاتي سود، سرمايه در گردش حاصل از عمليات و جريانهاي نقدي

2-3-    بررسي تجربي محتواي اطلاعاتي سود حسابداري، جريانهاي وجوه و جريانهاي نقدي در انگلستان

2-4-    شواهدي درباره رابطه بين سود حسابداري و اندازه گيري جريانهاي نقدي در ايران

2-5-    محتواي افزاينده اطلاعاتي جريانهاي نقدي و تعهدي – محمد عرب مازار يزدي (1374)

2-6-    محتوي اطلاعاتي سود جامع

2-7-    ارتباط بين وجه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام

2-8-    ارتباط بين سود عملياتي با بازده سهام

فصل 3-   مفاهيم سود و روشهاي اندازه گيري آن

3-1-    مقدمه

3-2-    مفاهيم سود در سطح ساختاري (قواعد و تعاريف)

3-2-1-     روشهاي اندازه گيري سود در سطح ساختاري

3-2-2-     اندازه گيري سود به روش رويدادهاي مالي (رويكرد معاملاتي)

3-2-3-     اندازه گيري سود به روش فعاليتها (رويكرد فعاليت)

3-2-4-     مقايسه دو رويكرد

3-3-    مفاهيم سود در سطح معاني (ارتباط با واقعيتهاي اقتصادي)

3-3-1-     سود بعنوان معيار كارآيي

3-3-2-     سود حسابداري در مقايسه با سود اقتصادي

3-4-    مفاهيم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط (استفاده كنندگان)

3-4-1-     1- سود به عنوان وسيله اي براي پيش بيني و تصميم گيري

3-4-2-     سود از نظر روش قراردادي

فصل 4-   اجزاي تشكيل دهنده سود

4-1-    مفهوم سود عمليات جاري

4-2-    مفهوم شمول كلي سود (سود جامع)

فصل 5-   سود جامع چيست؟

5-1-    ارتباط بين سود جامع و سود

5-2-    مقايسه ديدگاههاي دو مكتب عملكرد عمليات جاري و شمول كلي درخصوص گزارش سود

5-3-    ضرورت داشتن گزارش سود جامع

5-4-    چگونگي شكل گرفتن سود جامع

5-5-    چرا اكنون بايد پروژه سودجامع را پيگيري كرد؟

5-6-    چه سئوالاتي بايد در پروژه سود جامع مطرح گردد

5-7-    سود جامع شامل چه اقلامي است؟

5-8-    سود جامع در كجاي صورتهاي مالي بايد گزارش شود؟

5-9-    اجزاء سود جامع چگونه نمايش داده مي‌شوند؟

فصل 6-   اهميت صورت جريان وجوه نقد

6-1-    طبق استاندارد شماره 2 حسابداري ايران

6-2-    محاسبة جريانهاي نقدي فعاليتهاي مرتبط با عمليات طبق استانداردهاي حسابداري ايران

6-3-    گزارش جريانهاي نقدي بر مبناي خالص طبق استانداردهاي حسابرسي ايران

6-4-    اهميت وضرورت افشاي وجه نقد حاصل از عمليات از ديدگاه انديشمندان

6-5-    ارتباط بين اهداف گزارشگري مالي و جريانهاي نقدي

فصل 7-   مفهوم صنعت

7-1-    طبقه بندي صنايع

7-2-    ويژگيهاي منحصر به فرد صنعت

7-3-    صنعت و مزاياي نسبي

7-4-    ويژگيهاي رشد صنعت

7-5-    ميزان وابستگي صنعت به سرمايه و كار

7-6-    درجه اهميت صنعت

7-7-    درجه وابستگي صنعت به خارج

7-8-    صنعت از ديدگاه اقتصاد خرد

7-9-    خصوصيات صنعت از ديدگاه حسابداران

فصل 8-   مفاهيم بازده سهام و روشهاي محاسبة آن

8-1-    مقدمه

8-2-    معيارهاي حداكثر شدن ثروت سهامداران (بازده سهام)

8-2-1-     حداكثر شدن به عنوان يك معيار

8-3-    حداكثر شدن عايدي هر سهم بعنوان يك معيار

8-4-    حداكثر شدن قيمت سهم، معياري ديگر

8-5-    روشها و ديدگاههاي محاسبه بازده سهام

8-6-    روشهاي محاسبه بازده سهام از ديدگاه سهامداران

8-6-1-      روشهاي محاسبه بازده سهام از ديدگاه مديريت

8-6-2-      روش دوم: روش نسبت درآمد به قيمت

8-6-3-      روش سوم: روش بازده واقعي يا بازده كل

8-6-4-      اجزاي تشكيل دهنده بازده كل

فصل 9-   ديدگاههاي تأثير سود بر بازده سهام

1-9- در خارج

فصل 10-  متدولوژي تحقيق

10-1-  مقدمه.

10-2-  روش تحقيق

10-3-  اهداف تحقيق

10-4-  فرضيات تحقيق

10-5-  جامعه آماري و نمونه

10-6-  روش جمع آوري اطلاعات

10-6-1-    محاسبه سود جامع

10-7-  روش آزمون فرضيه هاي تحقيق

10-8-  مدل رگرسيون خطي ساده

10-9-  مفروضات تجزيه و تحليل رگرسيون

10-9-1-   فرض خطي بودن رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته

10-9-2-   فرض همگن بودن واريانس

10-9-3-   فرض نرمال بودن جامعه آماری

10-9-4-   فرض همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يكديگر – پديدة Multi Collinearty

10-10-  آزمون معني دار بودن مدل رگرسيون

10-11-  آزمون معني داري ضرايب مدل رگرسيون

10-12-  احتياط در استفاده از خط رگرسيون و همبستگي

10-12-1-عمده ترين اشتباهات معمول در استفاده از اين ابزارها عبارتند از

10-13-  پيدايش داده هاي خام

فصل 11-  تجزيه و تحليل داده ها

11-1-  مقدمه

11-2-  آزمون فرضية اول

11-3-  آزمون فرضية دوم

11-4-  آزمون فرضية سوم

11-5-  آزمون فرضية چهارم

11-6-  آزمون فرضية پنجم

11-7-  آزمون فرضية ششم

11-8-  آزمون فرضية هفتم

11-9-  آزمون فرضية هشتم

11-10-  تجزيه وتحليل داخل صنعت

11-10-1-نتايج

 

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com download دانلود پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری ، سخت افزار و نرم افزار شبکه    دانلود مستقیم  :    دانلود پروژه بررسی های حسابداری و شاخص های عملكرد حسابداری

20mikham.com pasword دانلود پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری ، سخت افزار و نرم افزار شبکه    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size دانلود پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری ، سخت افزار و نرم افزار شبکه      حجم فایل    :    500KB

20mikham.com home دانلود پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری ، سخت افزار و نرم افزار شبکه        منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

مطالب مرتبط با این پروژه :

برچسب های این نوشته

ارسال دیدگاه

پشتیبانی