آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

حالت های مختلف عملکرد موتور دو تحریکه
دانلود پروژه تحلیل حالت های مختلف عملکرد موتور دو تحریکه بدون جاروبکReviewed by 20mikham on Dec 7Rating:

شماره پروژه : 2

عنوان پروژه : تحلیل حالت های مختلف عملکرد موتور دو تحریکه  بدون جاروبک

تعداد صفحات : 131

شرح مختصر پروژه :ماشين دوتحريكه بدون جاروبك، ماشيني است كه ويژگي مقاوم بودن ماشين القايي قفس سنجابي را بهمراه قابليت كنترل سرعت و ضريب توان ماشين سنكرون داراست. استاتور اين ماشين داراي دو دسته سيم پيچي سه فاز است كه همواره داراي تعداد قطب هاي نابرابر هستند تا هيچگونه كوپلاژ مغناطيسي مستقيمي با يكديگر نداشته باشند و معمولاً در فركانس هاي متفاوتي تحريك مي شوند. موتور دوتحريكه بدون جاروبك داراي سه حالت عملكرد است، شامل: القايي ساده، القايي آبشاري و سنكرون، كه با تحريك مناسب سيم پيچ هاي استاتور حاصل مي شود. عملكرد مطلوب ماشين مستلزم آنست كه كوپلاژ ميدان هاي مغناطيسي سيم پيچ هاي استاتور آن تنها از طريق روتور صورت گيرد. روتور اين ماشين داراي ساختار ويژه اي است كه عمل تبديل قطب ها را با توليد هارمونيك هاي مكاني مناسب در شار توليدي خود انجام مي دهد.

در اين پايان نامه به جنبه هاي مدلسازي و تحليل موتور دوتحريكه بدون جاروبك پرداخته شده است. در قسمت مدلسازي، مدل ديناميكي ماشين كه قادر به توصيف رفتار آن با وجود خطاهاي سيم پيچي استاتور و عدم تعادل در تحريك است ، استخراج گرديده و نتايج شبيه سازي براي چند مورد از خطاهاي استاتور آورده شده است. استخراج اين مدل بر پايه مباني و مفاهيم تئوري جامع هارمونيكي براي تحليل ماشين هاي الكتريكي و همچنين معادلات ديناميكي اصلاح شده مدل كوپلاژ مداري استوار است.

براي اثبات صحت مدل پيشنهادي، روابط و معادلات مدل اجزا محدود مغناطيسي- ديناميكي كه امكان شبيه سازي عملكرد ديناميكي ماشين را فراهم مي آورد، استخراج گرديده و شبيه سازي هاي لازم انجام شده است. نتايج شبيه سازي نشان دهنده هماهنگي خوبي بين پاسخ هاي بدست آمده از دو روش شبيه سازي است كه درستي مدل پيشنهادي را اثبات مي كند. در اين مدل، آرايش خاص هادي هاي روتور لحاظ گرديده و چرخش با استفاده از تكنيك لايه متحرك، تانسور تنش ماكسول و معادله نوسان مكانيكي در نظر گرفته شده است. نتايج حاصله از شبيه سازي هاي مدل اجزا محدود و مشاهدات تجربي حاكي از وجود نوسانات و ريپل هايي در گشتاور توليدي ماشين و تاثير نامطلوب آن بر عملكرد موتوري بويژه در هنگام راه اندازي مي باشد. در اين تحقيق، تاثير مورب كردن شيارهاي استاتور يا روتور بر كاهش ريپل هاي گشتاور با بررسي گشتاور دندانه اي و اغتشاش شكل موج نيرومحركه الكتريكي برگشتي، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.

فهرست مطالب پروژه :

فصل 1-    مقدمه

1-1-     ييشگفتار

1-2-     ماشين هاي Ac با تغذيه دوگانه : طبقه بندي و مقايسه

1-2-1-       ماشين القايي با روتور سيم پيچي شده

1-2-2-       ماشين دو تحريكه آبشاری

1-2-3-       ماشين با تغذيه دوگانه آبشاري تك قابه

1-2-4-       ماشين دوتحريكه بدون جاروبك

1-2-5-       ماشين دوتحريكه رلوكتانسي

1-2-6-       ماشين القايي تاندم

1-3-     پيدايش ماشين دوتحريكه بدون جاروبك

1-4-     توصيف ماشين دوتحريكه بدون جاروبک

1-4-1-       حالت عملكرد سنكرون

1-5-     پتانسيل هاي كاربرد موتور دوتحريكه بدون جاروبك

1-6-     هدف رساله

1-7-     ساختار كلي پروژه

فصل 2-     تحلیل وضعیت پایدار هارمونیکی حالت های مختلف عملکرد

2-1-     مقدمه

2-2-     تحليل عملكرد در حالت القايي ساده

2-2-1-       تحليل جامع هارمونيكي

2-2-2-       انتقال توان و تلفات در عملكرد القايي ساده

2-3-     تحليل عملكرد در حالت القايي آبشاري

2-3-1-       انتقال توان و تلفات در عملكرد القايي آبشاری

2-4-     تحليل عملكرد در حالت سنكرون. 51

2-4-1-       انتقال توان و تلفات در حالت عملكرد سنكرون

2-5-     مقايسه  BDFM با ماشين هاي استاندارد موجود

فصل 3-    مدلسازي ديناميكي با وجود خطاهاي استاتور

3-1-     مقدمه

3-2-     وجوه خطاي ماشين

3-2-1-       خطاهاي استاتور

3-2-2-       شكل گيري خطا

3-3-     محاسبه اندوكتانس هاي ماشين

3-3-1-          تابع توزيع هادی مختلط

3-3-2-       محاسبه اندوكتانس هاي استاتور

3-3-3-       محاسبه انوكتانس هاي متقابل استاتور و روتور

3-3-4-       محاسبه اندوكتانس هاي روتور

3-4-     معادلات ديناميكي

3-4-1-       معادله تعادل ولتاژ استاتور

3-4-2-       معادله تعادل ولتاژ روتور

3-4-3-       معادله گشتاور

3-4-4-       معادلات سيستم

3-5-     پياده سازي سيستم در نرم افزارMATLAB/SIMULINK

فصل 4-    مدلسازی اجزای محدود

4-1-     مقدمه

4-2-     استخراج معادلات بر اساس پتانسيل برداري مغناطيسي

4-3-     استخراج معادلات در دامنه هاي دوبعدي

4-4-     روش اجزاي محدود.

4-4-1-       مثلث مرتبه اول

4-4-2-       كاربرد روش باقيمانده وزن دار

4-4-3-       شرايط مرزي

4-4-4-       كاربردهاي غيرخطي

4-5-     پياده سازي روش اجزاي محدود در مدلسازي BDFM

4-6-     نتايج شبيه سازي

نتيجه گيري و پيشنهادها

منابع و مراجع

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com-download   دانلود مستقیم  :     دانلود پروژه تحلیل حالت های مختلف عملکرد موتور دو تحریکه بدون جاروبک

20mikham.com-pasword    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com-size      حجم فایل    :    6,3MB

20mikham.com-home       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

ارسال دیدگاه

پشتیبانی