آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باریReviewed by 20mikham on May 26Rating:

شماره پروژه : 58

عنوان پروژه : بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری

تعداد صفحات : 95

شرح مختصر پروژه :  پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری پرداخته است.در فصل اول و دوم پروژه انواع توليد پراكنده ، مشخصات عمومي هركدام ، مزايا و معايب آنها مورد بررسي قرار داده شده است. سپس با ارايه تعاريفي محدوده كاربرد توليد پراكنده معين شده. در ادامه به كاربردهاي مختلف توليد پراكنده اشاره و در ضمن به تقسيم بندی انواع توليد پراكنده براساس فاكتورهای متفاوتي پرداخته شده است. در نهايت موضوع تلفات در شبكه هاي توزيع را به همراه توليد پراكنده و بدون آن، به طور مختصر مورد بررسي قرار داده شده است.

در فصل سوم خصوصيات شبكه توزيعی كه در شبيه سازيهای انجام شده در اين پايان نامه مدل شده است بيان گرديده. سپس مساله بازآرايی، قيود حاكم بر آن و انواع مختلف بازآرايي با اهداف متفاوت بيان گرديد و در هر كدام به تفصيل موردي تابع هدفي مناسب پيشنهاد گرديده است، در پايان دو روش كارآمد و عمده را كه مي توان جهت انجام مساله بازآرايي، بوسيله روش الگوريتم ژنتيك پياده سازي كرد، بيان گرديد و نكات مهم و قابل توجه آنها بحث شده است.

در فصول جهارم و پنجم با بررسي اعمال روشهاي مختلف مانند الگوریتم ژنتیک، ميزان سرعت همگرايي هر روش بررسي شده. در ادامه با جايگذاري توليد پراكنده، به طور كلي تاثير توليد پراكنده به تنهايي، عمل بازآرايي به تنهايي و تاثير توام بازآرايي در حضور توليد پراكنده را بر تلفات شبیه سازی و بررسي گردیده است. در انتها هم با جايگذاري انواع مختلف توليد پراكنده با توليد يكسان و مكان يكسان در شبكه، انواع مختلف توليد پراكنده با هم مقايسه شده است.

جکیده و نتایج کلی پروژه :

خلاصه ای از پروژه بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری :

در پروژه حاضر نویسنده با مدلسازی مناسب توليد پراكنده و ارايه روش پخش باری مناسب كه قابليت مدل سازی هر گونه توليد پراكنده اي را دارد مشكلات مدلسازی توليد پراكنده را كاهش داده است. بازآرايي شبكه توزيع را ابتدا بوسيله روش الگوريتم ژنتيك ساده انجام داده ، سپس براي رفع مشكلات موجود در روشهاي قبلي پنج تكنيك را ابداع نموده است. در اين تكنيكها با استفاده از تئوري گراف سعي در بوجود آوردن روش بهينه سازي با سرعت همگرايی بالا داشته. با اعمال اين تكنيكها به روش الگوريتم ژنتيك ساده سه روش عمده را به عنوان روشهاي جديد وكاملي جهت اعمال به شبكه هاي واقعي ارائه كرده كه تمام مشكلات گفته شده را حل مي نمايند و در واقع اين روشها به واقعيت نزديك تر بوده و داراي سرعت همگرايي بيشتري مي باشند و دقت و قابليت هاي بيشتري دارند. روشهاي پيشنهادي دارای قابليت هاي فراواني هستند از جمله داراي دقت كافي در جواب مي باشند. سرعت همگرايي اين روشها خيلي بالا بوده و توانايي اعمال به شبكه هاي عملي و بزرگ را دارند.در پايان با استفاده از روشهاي ابداع شده، بازآرايي شبكه هاي توزيع را در حضور توليد پراكنده با هدف به حداقل رساندن تلفات انجام داده و انواع توليدات پراكنده، مزايا و معايب آنها را نیز بررسي نموده است.

 

به طور مخفف توليد پراكنده را DG هم مي گويند. در اكثر موارد توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع جايگذاري مي شود. وارد كردن توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع، مزايا و معايبي دارد.

مزاياي استفاده از توليد پراكنده عبارتند از:

  1. اصلاح كيفيت توان
  2. اصلاح قابليت اطمينان
  3. كم كردن تلفات

معايب استفاده از توليد پراكنده عبارتند از:

  1. پيچيده شدن شبكه و ضرورت توسعه سيستم حفاظت شبكه
  2. پيچيده شدن بهره برداري و كنترل شبكه

فصل 1-    مقدمه ای بر تولید پراکنده

فصل 2-    بررسی انواع تولیدات پراکنده

2-1-    مقدمه

2-2-    انواع توليد پراكنده

2-2-1-     توربينهاي گازي احتراقي

2-2-2-     توربينهاي كوچك (MT)

2-2-3-     سلولهاي سوختي (FC)

2-2-4-     توربينهاي بادي (WT)

2-2-5-     شبكه هاي فتوولتاييك (PV)

2-2-6-     وسايل ذخيره انرژي

2-3-    تعاريف مربوط به توليد پراكنده

2-3-1-     مكان توليد پراكنده

2-3-2-     هدف توليد پراكنده

2-3-3-     ميزان توليد در توليد پراكنده

2-3-4-     محدوديتهاي عملكردي توليد پراكنده

2-4-    كاربردهاي توليد پراكنده

2-4-1-     توليد پراكنده آماده به كار

2-4-2-     تقسيم پيك بار

2-4-3-     تهيه گرماوالكتريسيته تركيبي (CHP)

2-4-4-       بار پايه

2-5-    تقسيم بندي هاي مختلف توليد پراكنده

2-5-1-     دوره تغذيه و انواع توان توليدي

2-5-2-     ظرفيت هاي توليد پراكنده

2-5-3-     نوع توان توليد شده

2-5-4-     تكنولوژي

2-6-    تاثير توليد پراكنده بر تلفات شبكه توزيع

2-6-1-       تلفات توان در شبكه هاي توزيع شعاعي

2-6-2-     تلفات توان در شبكه هاي توزيع بامش ضعيف

2-7-    نتيجه گيري

فصل 3-   بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مساله بازآرایی شبکه توزیعی

3-1-    مقدمه

3-2-    معرفي شبكه توزيع

3-3-    بازآرايي شبكه هاي توزيع

3-3-1-     قيود حاكم بر بازآرايي شبكه توزيع

3-4-    اهداف مختلف بازآرايي شبكه توزيع

3-4-1-     بازآرايي با هدف كاهش تلفات

3-4-2-     بازآرايي با هدف كاهش هزينه هاي توان اكتيو و راكتيو

3-4-3-     بازآرايي با هدف بالانس بار

3-5-    كاربرد الگوريتم ژنتيك در بازآرايي

3-5-1-     روش الگوريتم ژنتيك ساده

3-5-2-     روش الگوريتم ژنتيك اصلاح شده

3-5-3-     مشكلات و معايب روشهاي اعمال شده

3-6-    بازآرايي در حضور توليد پراكنده

3-7-    نتيجه گيري

فصل 4-    الگوریتم های پیشنهادی

4-1-    مقدمه

4-2-    طرح و تعريف مساله

4-3-    تابع هدف

4-4-    روش بهينه سازي

4-4-1-     ساختار كرومزوم

4-4-2-     عملگر تقاطع

4-4-3-     عملگر جهش

4-4-4-     تابع برازندگي

4-4-5-     انتخاب

4-5-    تكنيكهاي و روشهاي ابداعي اعمال شده

4-5-1-     ارايه روش پخش بار مناسب جهت شبكه توزيع در حضور توليد پراكنده

4-5-2-     تكنيك محدود كردن كليدهاي باز

4-5-3-     تكنيك اصلاح جهش و تقاطع

4-5-4-     تكنيك اصلاح بهينه سازي با توليد شبكه هاي شعاعي

4-5-5-     تكنيك اصلاح توپولوژي براساس حذف حلقه

4-5-6-     تكنيك اصلاح توپولوژي بر اساس دوباره سازي گراف

4-6-    روشهاي ابداعي مختلف براي بازآرايي

4-6-1-     روش ژنتيك بهبود يافته

4-6-2-     روش تركيبي گراف- ژنتيك 1

4-6-3-     روش تركيبي گراف- ژنتيك 2

4-7-    اعمال الگوريتم ارايه شده به شبكه واقعي

4-8-    نتيجه گيري

فصل 5-    مطالعات عددی

5-1-    مقدمه

5-2-    شبكه باران

5-3-    روش ژنتيك ساده

5-4-    روش ژنتيك بهبود يافته

5-5-    روش تركيبي گراف- ژنتيك 1

5-6-    روش تركيبي گراف- ژنتيك 2

5-7-    بازآرايي در حضور توليد پراكنده

5-7-1-     تاثير توليد پراكنده بر تلفات

5-7-2-     تاثير توليد پراكنده گازي

5-7-3-     تاثير توليد پراكنده بادي

5-7-4-     تاثير وسايل ذخيره انرژي

5-7-5-     تاثير سلولهاي سوختي و فتوولتائيك

5-8-    نتيجه گيري

فصل 6-    نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1-    نتیجه گیری

6-2-    پيشنهادات

منابع

ضمائم

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com download عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون   دانلود مستقیم  :   بررسی تولید پراکنده و مدلسازی مناسب آن و ارايه روش پخش باری

20mikham.com pasword عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون      حجم فایل    :    3MB

20mikham.com home عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

مطالب مرتبط با این پروژه :

برچسب های این نوشته

ارسال دیدگاه

پشتیبانی