آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

تجدید بازار برق ایران و جهان

شماره پروژه : ۱

عنوان پروژه : بازار برق ایران و جهان و تجدید بازار برق

تعداد صفحات : ۱۵۰

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این پست برای دانلود آماده شده است با عنوان بازار برق ایران و جهان و همچنین تجدید آن می باشد.این پروژه با توجه به جدید بودن موضوع بازار برق ، یکی از مسایل مهم و پر دغدغه این است که بر روی چه مطالبی از بازار برق می توان تمرکز کرد. بازار برق سیستمی است برای خرید و فروش برق به صورت عرضه و تقاضا که به منظور تعیین قیمت برق برپا می‌شود.در ساختار جدید صنعت برق، بر خلاف ساختار قدیم آن که مدیریت تولید، توزیع و انتقال، مدیریتی واحد بود، سیستم‌های نامبرده به صورت مستقل عمل می‌کنند.در این میان بازار برق به عنوان واسطی بین سیستم‌های مذکور عمل خواهد کرد و ساختار اقتصادی صنعت برق را به چهار بخش عمده‌ فـروش، ترانزیـت، خریـد عمـده و خـرده‌ فروش تقسیم می‌نماید.

در این پروژه در فصل اول به مفهوم بازار برق و ساختار آن پرداخته شده است.در فصل دوم  تجربیات بین المملی در زمینه عملکرد فنی و اقتصادی بازار برق به بحث کشیده شده است.در ادامه در فصل سوم به بازار برق در ایران و لزومات توجه به آن آورده شده است که یکی از دغدغه های مهم مهندسین بازار برق می باشد.

در فصل چهارم ساختار و شاخص‌های پیشنهادی برای بازار برق ایران آورده شده است و در فصل پنجم به روند تجدید بازار برق در ایران و جهان پرداخته ایم که موضوع و هدف اصلی این پایان نامه است.در فصل آخر نیز بر حسب نیاز آیین نامه بازار برق ایران آورده شده است.

فصل ۱-   مقدمه ای بر بازار برق

۱-۱-    بازار برق و تجدید آن

۱-۱-۱-     تفاوت بین بازار برق و بازار دیگر کالاها

۱-۱-۲-     ساختار بازار

۱-۱-۳-     مدل های بازار برق

۱-۱-۴-     انواع قرارداد در بازارهای توان

۱-۱-۵-     بازارهای توان

۱-۱-۶-      قدرت بازار (رقابت گریزی)

۱-۲-    تجربیات بین المللی در زمینه تجدید ساختار

۱-۲-۱-     هدف از تجدید ساختار و بررسی عملکرد بازار

۱-۲-۲-     مؤلفه‌های بازار

۱-۲-۳-     درس‌های آموخته شده از فرآیند تجدید ساختار در سطح بین‌المللی

فصل ۲-    تجارب بین‌المللی در زمینه عملکرد فنی و اقتصادی بازار برق

۲-۱-    بازار برق نیویورک

۲-۱-۱-     کلیات

۲-۱-۲-     بازار روز بعد، زمان حقیقی، خدمات جانبی و بازار ظرفیت نیویورک

۲-۱-۳-     قراردادهای انباشتگی سیستم انتقال

۲-۱-۴-     نظارت بر بازار برق نیویورک

۱٫         هزینه‌های تولید

۲٫         هزینه‌های فرصت

۳٫         گزارشات روزانه

۴٫         قراردادهای مزایده‌ای

۲-۲-    بازار برق کالیفرنیا

۲-۲-۱-     کلیات

۲-۲-۲-     بازار روز بعد، ساعت بعد، زمان حقیقی، خدمات جانبی کالیفرنیا

۲-۲-۳-     حق مالی انتقال و سقف قیمتها

۲-۲-۴-     نظارت بر بازار برق کالیفرنیا

فصل ۳-    بازار برق ایران

۳-۱-    بررسی و پیشنهاد شاخص‌های فنی و اقتصادی عملکرد بازار برق ایران

۳-۲-    مبانی اولیه

۳-۳-    بررسی بازار برق ایران

۳-۳-۱-     وضعیت مطلوب در بلندمدت

۳-۳-۲-     وضعیت‌های بینابین

۳-۳-۳-     ویژگیهای نظام قانونی موجود

۳-۴-    مدل بازار برق ایران

۳-۴-۱-     روش حراج در بازار برق ایران

۳-۴-۲-     اپراتور مستقل سیستم یا سازمان مسئول بازار برق ایران

فصل ۴-   ساختار و شاخص‌های پیشنهادی برای بازار برق ایران

۴-۱-    ملزومات ارزیابی صحیح شاخص‌های فنی و اقتصادی بازار برق ایران

۴-۱-۱-     ملزومات ساختاری برای انجام ارزیابی صحیح شاخص‌های فنی و اقتصادی بازار برق ایران

۴-۱-۲-     نیاز به تعریف شاخص‌ها،به‌منظور انجام ارزیابی صحیح شاخص‌های فنی و اقتصادی بازار برق

۴-۱-۳-     اندیسها و مدلهای آشکارسازی قدرت بازار

۴-۱-۴-     توانایی‌های لازم واحدهای نظارت بازار برق ایران

۴-۲-    نتیجه‌گیری

فصل ۵-   روند تجدید بازار برق در ایران و جهان

۵-۱-    مقدمه

۵-۲-    تاریخچه تجدید ساختار

۵-۳-    نکات مهم در تجدید ساختار برق

۵-۴-    تجدید ساختار در ایران

۵-۵-    آیین نامه خرید و فروش برق در تجدید بازار برق ایران

۵-۶-    دلایل گرایش به تجدید ساختار

۵-۷-    شرایط تحقق صحیح و موفقیت آمیز تجدید ساختار

۵-۸-    فرآیند طراحی تجدید ساختار در صنعت برق ایران : عزم جدی مسئولین

۵-۹-    فرهنگ سازی فرآیند طراحی تجدید ساختار در صنعت برق ایران

۵-۱۰-  فرآیند طراحی تجدید ساختار در صنعت برق ایران

۵-۱۱-  ساختار طراحی شده برای بازار برق ایران

۵-۱۲-  فرآیند طراحی تجدید ساختار در صنعت برق ایران

۵-۱۲-۱-   فراهم نمودن زیر ساختهای قانونی و اجرایی لازم

۵-۱۲-۲-   فراهم نمودن زیر ساختهای قانونی و اجرایی لازم۲

۵-۱۲-۳-   فراهم نمودن زیر ساختهای قانونی و اجرایی لازم ۳: شرکت مدیریت شبکه۱

۵-۱۲-۴-   فراهم نمودن زیر ساختهای قانونی و اجرایی لازم ۳: شرکت مدیریت شبکه۲

۵-۱۲-۵-   فراهم نمودن زیر ساختهای قانونی و اجرایی لازم ۳: شرکت مدیریت شبکه۳

۵-۱۳-  گردش ارائه خدمات برق و وجوه در خرید و فروش آن را در سال ۱۳۸۴

۵-۱۴-  گردش ارائه خدمات برق و وجوه در خرید و فروش آن را در سال ۱۳۸۵

۵-۱۵-  ویژگیهای بازار برق ایران

فصل ۶-    آیین نامه بازار برق ایران

۶-۱-    هدف

۶-۲-    محدوده و دامنه کاربرد

۶-۳-    مسئولیت

۶-۴-    تعاریف

۶-۴-۱-      فروشنده

۶-۴-۲-      نیروگاه

۶-۴-۳-      خریدار

۶-۴-۴-      شرکت توزیع

۶-۴-۵-      قابلیت تولید ابراز شده

۶-۴-۶-      قابلیت تولید قابل گسیل

۶-۴-۷-      قابلیت تولید واقعی

۶-۴-۸-      نرخ آمادگی

۶-۴-۹-      نرخ پیشنهادی انرژی تولیدی

۶-۴-۱۰-    نرخ پذیرفته شده انرژی تولیدی

۶-۴-۱۱-    واحد نیروگاهی انرژی محدود

۶-۴-۱۲-    آزمون ناموفق ظرفیت

۶-۴-۱۳-    نیاز مصرف کل

۶-۴-۱۴-    نیاز مصرف با نرخ بازار

۶-۴-۱۵-    نیاز مصرف با نرخ پیشنهادی

۶-۴-۱۶-    نرخ قدرت درخواستی

۶-۴-۱۷-    نرخ بازار (انرژی مصرفی)

۶-۴-۱۸-    نرخ پیشنهادی خرید

۶-۴-۱۹-    نرخ پذیرفته شده خرید

۶-۴-۲۰-    قدرت قابل تأمین

۶-۴-۲۱-    مصرف واقعی

۶-۴-۲۲-    نرخ بیشینه انرژی

۶-۴-۲۳-    آزمون ناموفق مصرف

۶-۴-۲۴-    رویه تعیین خسارت

۶-۵-    ارکان بازار برق

۶-۵-۱-      مدیر بازار

۶-۵-۲-      مرکز

۶-۵-۳-      هیأت تنظیم بازار

۶-۶-    نحوه خرید از نیروگاه‌ها

۶-۷-    نحوه فروش انرژی برای توزیع

——————-——————-—–—-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———-———-—————

20mikham.com-download   دانلود مستقیم  :     دانلود پروژه تجدید بازار برق ایران و جهان

20mikham.com-pasword    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com-size      حجم فایل    :    ۳,۲MB

20mikham.com-home       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—–—-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———-———-—————

مطالب مرتبط با این پروژه :

برچسب های این نوشته

2 دیدگاه برای “دانلود پروژه تجدید بازار برق ایران و جهان

  1. زمان اندیشمند :

    احسنت بر شما عالی بود
    امیدوارم که در زمینه خدمت به مردم همچنان تلاش کنید
    و از خداوند منان توفیقات روز افزون برایتان مسالت دارم

ارسال دیدگاه

پشتیبانی