آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

چگونگی تولید و روشهای کاهش هارمونيك
دانلود پروژه انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و آثار آن در ترانس قدرتReviewed by 20mikham on Dec 7Rating:

شماره پروژه : 3

عنوان پروژه : انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و آثار آن در سیستم و ترانس های قدرت

تعداد صفحات : 120

شرح مختصر پروژه : در اين پايان نامه (پژوهش) به مطالعه ارتباط بين منحني مغناطيس شوندگي هسته ترانسفور ماتور و ناپايداريهای هارمونيکي ناشي از آن مي پردازيم .سپس انواع هارمونيک های ولتاژ و جريان و اثرات آنها را بر روي سيستم هاي قدرت ، در حالات مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم. در قسمت بعد به بررسي چگونگي حذف هارمونيک ها در ترانسفور ماتور هاي قدرت با استفاده از اتصالات ستاره و مثلث سيم پيچي ها مي پردازيم.و در نهايت نيز جبران کننده ها ي استاتيک و فيلتر ها را به منظور حذف  هارمونيک هاي سيستم قدرت مورد مطالعه قرار مي دهيم.

اين پروژه شامل پنج فصل است كه :

فصل اول : در مورد شناخت ترانسفورماتور و آشنايي كلي با اصول اوليه ترانسفورماتور اصول كار و مشخصات اسمي ترانسفورماتور و چگونگي تعيين تلفات در ترانسفورماتور و ساختمان ووسايل حفاظتي بكار رفته در ترانسفورماتور بحث مي كند.

فصل دوم : در مورد رابطه بين B – H و منحني مغناطيس شوندگي تلفات پس ماند هسته جريان تحريكي در ترانسفورماتورها و ناپايداري هارمونيكي مرتبط با هسته و چگونگي ايجاد ناپايداري كنترل ناپايداري و آناليز هارمونيكي جريان مغناطيس كننده و عناصر اشباع را مورد بررسي قرار مي دهد.

فصل سوم : در اين فصل با هارمونيك های جريان ولتاژ اثرات آنها و هارمونيكهاي جريان در يك سيستم  خازن و يك سيستم  پس از نصب خازن و عيوب هارمونيكهاي جريان و هارمونيكهاي ولتاژ و چگونگي تعيين آنها را مورد بررسي قرار مي دهد .

فصل چهارم : دراين فصل به بررسي عملكرد هارمونيك در ترانسفورماتور مي پردازيم و انواع آن در اتصالات ترانس را مورد بررسي قرار مي دهيم و هارمونيك سوم در ترانسفورماتور و ايجاد سيم پيچ ثالثيه يا پايداركننده براي حذف هارمونيك و همچنين تلفات هارمونيكها در ترانسفورماتور مي پردازيم .

فصل پنجم : در اين فصل به منظور حذف هارمونيکها و اثرات آنها در سيستمهاي قدرت،به مطالعه جبرانکننده هاي استاتيک مي پردازيم. امروزه در سيستم هاي قدرت مدرت جبران كننده هاي استاتيك بعنوان كامل ترين جبران كننده ها مطرح هستند.

فهرست مطالب پروژه :

چكيده

مقدمه

فصل 1-   شناخت ترانسفورماتور

1-1-    مقدمه

1-2-    تعريف ترانسفورماتور

1-3-    اصول اوليه

1-4-    القاء متقابل

1-5-    اصول كار ترانسفورماتور

1-6-    مشخصات اسمي ترانسفورماتور

1-6-1-      قدرت اسمي

1-6-2-      ولتاژ اسمي اوليه

1-6-3-      جريان اسمي

1-6-4-      فركانس اسمي

1-6-5-      نسبت تبديل اسمي

1-7-    تعيين تلفات در ترانسفورماتور ها

1-7-1-     تلفات آهني

1-7-2-     تلفات فوكو در هسته

1-7-3-     تلفات هيسترزيس

1-7-4-     مقدار تلفات هيسترزيس

1-7-5-     تلفات مس

1-8-    ساختمان ترانسفورماتور

1-8-1-     مدار مغناطيسي ( هسته )

1-8-2-     مدار الكتريكي ( سيم پيچها )

1-8-3-     مخزن روغن

1-8-4-     مواد عايق

1-8-5-     وسايل حفاظتي

1-9-    جرقه گير

1-10-  پيچ ارت

فصل 2-   بررسي بين منحني B–H و آناليز هارمونيكي  جريان مغناطيس كننده

2-1-    مقدمه

2-2-    منحني مغناطيس شوندگي

2-3-    پس ماند ( هيستر زيس )

2-4-    تلفات پس ماند ( تلفات هيستر زيس )

2-5-    تلفات هسته

2-6-    جريان تحريك

2-7-    پديده تحريك در ترانسفورماتور ها

2-8-    تعريف و مفهوم هارمونيك ها

2-8-1-     هارمونيك ها

2-8-2-     هارمونيك های مياني

2-9-    ناپايداري هارمونيكي مرتبط با هسته ترانسفورماتور در سيستم هاي AC- DC

2-10-  واكنشهاي فركانسي AC-DC

2-11-  چگونگي ايجاد ناپايداری

2-12-  تحليل ناپايداری

2-13-  كنترل ناپايداری

2-14-  جريان مغناطيس كننده ترانسفورماتور

2-14-1-   عناصر قابل اشباع

2-14-2-   وسايل فرومغناطيسی

فصل 3-   تاثير هارمونيكهای جريان و ولتاژ بر روی ترانسفورماتورهاي قدرت

3-1-    مقدمه

3-2-    مروري بر تعاريف اساسي

3-3-    اعوجاج هارمونيكها در نمونه هايي از شبكه

3-4-    اثرات هارمونيكها

3-5-    نقش ترميم در سيستم  هاي قدرت با استفاده ازاثر خازنها

3-5-1-     توزيع هارمونيكهای جريان در يك سيستم  قدرت بدون خازن

3-5-2-     توزيع هامونيكهاي جريان در يك سيستم  پس از نصب خازن

3-6-    رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونيكهاي جريان

3-7-    عيوب هارمونيكها در ترانسفورماتور

3-7-1-     هارمونيكهای جريان

3-7-2-     هارمونيك هاي ولتاژ

3-8-    حذف هارمونيكها

3-9-    طراحي ترانسفورماتور براي سازگاري با هارمونيكها

3-10-  چگونگي تعيين هارمونيكها

3-11-  اثرات هارمونيكهاي جريان مرتبه بالا( High orde Harmonics ) روي ترانسفورماتور

3-12-  مفاهيم تئوری

3-12-1-   مدل سازی

3-13-  نتايج عملي

3-14-  راه حل ها

3-15-  نتيجه گيري نهايي

فصل 4-   بررسي عملكرد هارمونيكها در ترانسفورماتورهای قدرت

4-1-    مقدمه

4-2-    پديده هارمونيك در ترانسفورماتورهای سه فاز به عوامل زير بستگي دارد

4-3-    اتصال ستاره (بدون اتصال زمين)

4-3-1-     ترانسفورماتورهاي با مدار مغناطيسي مجزا ومستقل

4-3-2-     ترانسفورماتورها با مدار مغناطيسي پيوسته يا تزويج شده

4-4-    اتصال Yy ستاره با نقطه خنثي

4-5-    اتصال Dy

4-6-    اتصال yd

4-7-    اتصال Dd

4-8-    سيم پيچ ثالثيه يا پايدار كننده

4-9-    تلفات هارمونيك  در ترانسفورماتور

4-9-1-     تلفات جريان گردابي در هادي هاي ترانسفورماتور

4-9-2-     تلفات هيستر زيس هسته

4-9-3-     تلفات جريان گردابي در هسته

4-9-4-     كاهش ظرفيت ترانسفورماتور

فصل 5-   جبران کننده های استاتيک

5-1-    مقدمه

5-2-    راكتور كنترل شده باتريستور TCR

5-2-1-     تركيب TCR و خازن هاي ثابت موازي (TCR/FC)

5-3-    راكتوراشباع شده SR

5-3-1-     شيب مشخصه ولتاژ

نتيجه گيری

منابع و ماخذ ايراني

منابع و ماخذ خارجي

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com-download   دانلود مستقیم  :     دانلود پروژه انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و آثار آن در ترانس قدرت

20mikham.com-pasword    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com-size      حجم فایل    :    5,۳MB

20mikham.com-home       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

ارسال دیدگاه

پشتیبانی