آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

پروژه بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سيستم های توزيع شدهReviewed by 20mikham on Jun 15Rating:

شماره پروژه : 80

عنوان پروژه : بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سيستم های توزيع شده

تعداد صفحات : 153

شرح مختصر پروژه : پروژه ای که در این مطلب برای دانلود آماده شده است ، به بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سيستم های توزيع شده پرداخته است. هدف از اين پروژه خوشه بندی کلاس های يک برنامه شی گرا جهت ايجاد حداكثر همروندي اجراي كد توزيعي برنامه ها و رسيدن به كمترين زمان اجرا تا حد امكان مي باشد. براي رسيدن به بيشترين همروندي و توزيع بهينه، بايد مكان مناسب هر يك از كلاسهاي برنامه در خوشه بندي گراف فراخواني آنها مشخص گردد. بعبارت ديگر كلاسهاي موجود در برنامه آنقدر بايد جابجا شوند كه كلاسهايي با حجم كاري زياد عوض اينكه در يك خوشه جمع شوند، در خوشه هاي مختلف ,توزيع شوند تا زمان اجراي كل برنامه توزيع شده كاهش يابد.

در اين پروژه روشی جدید برای توزيع اتوماتيک برنامه های ترتیبی با الگوریتم خوشه بندی کلاس های آن صورت می گيرد.تکنيک های الگوریتم خوشه بندی متنوعی تا کنون برای اين منظور استفاده شده است که پس از بررسی مزایا و معایب هر يک روش جدیدی برای خوشه بندی معرفی شده است. پس از خوشه بندی معماري طوري بازسازي ميشود كه حداكثر همروندي در اجراي قطعات توزيع شده ايجاد شود لذا در اين پروژه روشي براي بازسازي معماري سيستم هاي توزيعي علمي با ايجاد حداكثر همروندي در اجراي كد برنامه ها ارائه خواهد شد.

يک سيستم توزيع شده مجموعه ای از کامپيوتر های مستقل می باشند که برای انجام کارهای مختلف با يکديگر همکاری کرده و به صورت يک سيستم واحد و قدرتمند برای کاربران ديده می شوند. يک سيستم توزيع شده حداقل بايداهداف زير را برآورده کند: 1-به سادگی منابع موجود در شبکه را در اختيار کاربران قرار دهد.2 – کاربران نبايد از اين موضوع که منبع مورد استفاده آنها در کامپيوتر ديگری در شبکه قرار دارد مطلع شوند.(شفافيت) 3- سيستم توزيع شده بايد باز باشد. 4- سيستم توزيع شده بايد مقياس پذير باشد. با افزايش روزافزون نياز به توان پردازشی سريعتر، هيچ بستر محاسباتي منفرد، نمي تواند پاسخگوی اين نياز باشد بنابراين محيطهاي پردازشي آتي بايد بتواننداز منابع محاسباتی نا همگن موجود در شبکه استفاده کنند. فقط سيستم هاي موازي و توزيع شده امکان استفاده از منابع مختلف موجود در شبکه را ميسر می کنند.

در فصل اول  دلايل نياز به يك توزيعگر اتوماتيك، كار هاي مرتبط انجام شده با اين موضوع و ساختار كلي محيط پياده سازي شده جهت تبديل برنامه هاي ترتيبي به نسخه هاي توزيع شده از همان برنامه بررسي شده است . در فصل دوم تحقیقات و ابزارهای مرتبط با اين پروژه و نحوه استخراج كد خلاصه شده از متن برنامه جهت ساخت گراف فراخواني متد ها ، بررسي شده اند. در فصل سوم نحوه وزن گذاري گراف فراخواني استخراج شده و ساخت گراف کلاس های برنامه بررسي شده است . در فصل چهارم نحوه خوشه بندي گراف وابستگي استخراج شده توسط تكنيك هاي خوشه بندي سلسله مراتبي و يافتن تعداد خوشه هاي بهينه براي كلاس هاي برنامه ترتيبي توصيف شده است. و در فصل پنجم به نحوه پياده سازي و ارزيابي روش پيشنهادي پرداخته خواهد شد . در فصل ششم نتیجه گیری از مطالب و نيز کارهای آتی بیان شده است.

در ادامه فهرست مطالب پروژه بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سيستم های توزيع شده را مشاهده میفرمایید :

مقدمه
چکيده
فصل 1- مفاهيم اوليه
1-1- سيستم های توزيع شده
1-1-1- مزایا و معایب سيستم های توزيع شده
1-2- انگیزش
1-3- مراحل کلی تبديل برنامه ترتيبی به برنامه توزيع شده
1-4- ساختار پايان نامه
1-5- جمع بندي
فصل 2- تکنيک ها و ابزارهای مرتبط
2-1- ابزارهاي تبادل پيام در مقايسه با حافظه اشتراکي توزيع شده
2-2- تبادل پيام
2-2-1- خصوصيات مطلوب يک سيستم تبادل پيام
2-2-2- طبقه بندي ابزارهاي تبادل پيام
2-3- توزیعگرهای اتوماتیک
2-3-1- ابزار هاي نيمه اتوماتيك
2-3-2- ابزار هاي تمام اتوماتيك
2-3-3- توزيع بايت كد جاوا بر مبنای تحليل وابستگي به صورت اتوماتیک
2-4- مطابقت اندازه گره در محیط برنامه نويسي شيگرا به صورت پویا توسط روش اسكوپ
2-5- افراز بندی در سيستم توزيع شده شي گرا به صورت پويا
2-5-1- معيارهاي مختلف در زمينه گروه بندي اشياء
2-5-2- الگوريتم خوشه بندي مشتق شده از الگوريتم حريصانه lo,s
2-5-3- دسته بندي اشياء موجود در خوشه ها
2-6- نتيجه گيري
فصل 3- استخراج گراف فراخواني
3-1- ساخت گراف جريان فراخوانی
3-2- الگوریتم های تعين مقصد فراخواني
3-2-1- روش آناليز نوع ايستاتيك
3-2-2- روش آناليز سلسله مراتب کلاس
3-2-3- روش آناليز نوع سريع
3-2-4- روش آناليز نوع سريع حساس به جريان برنامه
3-3- استخراج گراف فراخواني جهت ساخت گراف کلاسها
3-4- مقايسه الگوریتم های ساخت گراف فراخوانی
3-5- وزن گذاری گراف فراخوانی
3-6- استراتژي وزن گذاري يال هاي گراف فراخواني توابع
3-7- برآورد زمان اجراي كد هاي ترتيبي
3-7-1- روش های برآورد زمان اجراي كد هاي ترتيبي
3-7-2- برآورد زمان اجرای کدهای برنامه با آناليز متن برنامه
3-7-3- تخمين ايستاي زمان اجراي برنامه ها
3-7-4- تعيين سرحد تكرار حلقهها و فراخوانيهاي بازگشتي
3-7-5- حذف مسيرهاي اجرا نشدني
3-7-6- بهينه سازي كامپايلرها و تخمين زمان اجراي برنامه
3-8- زبان هاي برنامه سازي و تخمين زمان اجرا
3-9- رعايت ميزان دقت تخمين در زمان اجرا
3-10- معيارهاي موجود در تخمين طولاني ترين زمان اجرا
3-10-1- تحليل جريان داده
3-10-2- تحليل كاهش بازگشتي
3-10-3- حجم زياد اطلاعات
3-10-4- استفاده از كد Object برنامه
3-11- بايت كد جاوا و محاسبه زمان اجراي دستورالعملها
3-12- محاسبه زمان اجراي حلقه ها
3-12-1- نحوه شناسايي حلقه هاي تكرار
3-13- انتشار دامنه مقادير
3-14- دستورات شرطي و نحوه شناسايي آنها
3-15- محاسبه زمان اجراي کل برنامه با استفاده از روش پيشنهادي
3-15-1- تشخيص حلقه هاي تكرار
3-15-2- تخمين تعداد تكرار حلقه ها
3-15-3- انتشار مقادير
3-15-4- محاسبه زمان اجراي توابع موجود در يك دور از گراف
3-16- يافتن نقاط همگام سازي
3-17- بررسي نتيجه الگوريتم پيشنهادي برروي يك برنامه نمونه
3-18- جمع بندی
فصل 4- خوشه بندی
4-1- مقدمه
4-2- خوشه بندي سلسله مراتبي
4-3- خوشه بندي سلسله مراتبي پايين به بالا (تلفيق)
4-4- روش هاي ادغام خوشه ها در خوشه بندي پايين به بالا
4-4-1- Single Linkage
4-4-2- Complete Linkage
4-4-3- Group Avreage Linkage
4-4-4- Simple Average Linkage
4-4-5- Weighted Average Linkage
4-4-6- سه روش مفيد ديگر (Median, Centroid, Wards )
4-5- تكنيك هاي يافتن تعداد خوشه هاي بهينه
4-5-1- جدول تلفيق (جدول ادغام)
4-5-2- تراز تلفيق
4-5-3- نمودار dendrogram
4-5-4- تعيين تعداد خوشه هاي بهينه
4-6- تكنيك هاي پيدا كردن نقطه پيچش در نمودار جدول تلفيق
4-7- روش پيشنهادي در اين پايان نامه جهت خوشه بندي
4-7-1- الگوريتم پيشنهادي برای خوشه بندی کلاس ها
4-8- جمع بندي
فصل 5- پياده سازي و ارزيــابــي
5-1- محيط پياده سازی شده
5-1-1- مقايسة روش خوشه بندي پيشنهادي با روش حريصانه متداول
فصل 6- نتيجـه گيـري
6-1- کارهاي آتي
منابع و مراجع

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com download عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون   دانلود مستقیم  :   بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سيستم های توزيع شده

20mikham.com pasword عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون      حجم فایل    :    2,6MB

20mikham.com home عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

مطالب مرتبط با این پروژه :

برچسب های این نوشته

ارسال دیدگاه

پشتیبانی