آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

شماره پروژه : 110

عنوان پروژه : ارزیابی تأثير گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

تعداد صفحات : 119

شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان ارزیابی تأثير گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری برای دانلود آماده شده است . منظور از گزارشگری تحت وب، استفاده از امكان مبادله اطلاعات مالی با طرف هاي ذينفع از طريق اينترنت است. روند پرشتاب دگرگوني هاي صورت گرفته در حوزه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه اينترنت، كليه ابعاد جوامع بشري را تحت تأثير قرار داده به گونه اي كه براي مثال در حوزه‌ي حسابداري؛ منجر به معرفي يك  روش نوين و انقلابي براي گزارشگري مالي شده است.اين روش نوين گزارشگري مالي در عصر جديد را گزارشگري مالي تحت وب گويند. با توجه به اهميت اين نوع گزارشگري كه مي تواند تأثير بسزايي بر تصميم گيري استفاده كنندگان از اطلاعات مالي داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزيابی تاثير اين نوع گزارشگری بر ويژگی های كيفي اطلاعات حسابداری دارد .

ساختار پروژه به این شرح می باشد: فصل اول: کليات پژوهش ،شامل بيان مسأله و علل برگزيدن موضوع پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش و… مي باشد. فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش مي باشد.فصل سوم: روش شناسي پژوهش که اين فصل شامل معرفي جامعه آماري پژوهش، نمونه و روش نمونه گيري، تعيين ابزار اندازه گيري اطلاعات، تعيين روايي و پايايي پرسشنامه و آماره آزمون مي باشد.فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها که شامل اطلاعات جمعيت شناسي و آزمون فرض هاي آماري مي باشد. فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها که شامل نتيجه گيري براساس فرضيه هاي آماري و پيشنهادهاي كاربردي در راستاي پژوهش و پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي مي باشد.

هدف این پروژه ارزيابي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي هاي اطلاعات حسابداري و همچنين بررسي ميزان آشنايي مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگري مالي تحت وب مي باشد. اين نوع گزارشگري مالي كه در آن اطلاعات از طريق اينترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگري مالي به هنگام مي گويند.

در ادامه فهرست مطالب پروژه ارزیابی تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر اطلاعات حسابداري را مشاهده میفرمایید :

چكيده
فصل 1- كليات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله و علل برگزيدن موضوع پژوهش
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش
1-4- هدف پژوهش
1-5- نوع طرح پژوهش
1-6- فرضيات پژوهش
1-7- روش پژوهش
1-8- جمع آوری اطلاعات
1-9- ابزار اندازه گيري اطلاعات
1-10- قلمرو پژوهش
1-11- محدوديت پژوهش
1-12- واژگان تخصصي پژوهش
1-13- ساختار پژوهش
فصل 2- چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
2-1- حسابداري و گزارشگري مالي برون سازماني
2-1-1- حسابداري و پيرامون آن
2-1-2- هدف هاي صورتهاي مالي
2-1-3- نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي
2-1-4- اهداف حسابداري
2-1-5- گزارش هاي حسابداري
2-1-6- صورتهاي مالي و گزارشگري مالي
2-1-7- انواع گزارش هاي مالي
2-1-8- استفاده كنندگان گزارشهاي مالي
2-1-9- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري
2-2- گزارشگري مالي تحت وب
2-2-1- تاريخچه اينترنت
2-2-2- وضعيت كنوني اينترنت در ايران و جهان
2-2-3- محدوديت هاي گزارشگري مالي سنتي
2-2-4- لزوم مدل جديد گزارشگري مالي
2-2-5- موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگري مالي تحت وب
2-2-6- انگيزه هاي موجود براي گزارشگري مالي تحت وب
2-2-7- زبان علامت گذاري فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرك قابل حمل (pdf)
2-3- زبان توسعه پذير گزارشگري مالي(XBRL)
2-3-1- تاريخچه زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)
2-3-2- تعريف زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)
2-3-3- علت بوجود آمدن زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)
2-3-4- زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL) چگونه كار مي كند؟
2-3-5- فرآیند زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL)
2-3-6- تأثيرات زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL) بر حسابرسي
2-3-7- زبان توسعه پذير گزارشگري مالي (XBRL) و استانداردهاي حسابداري
2-4- پيشينه پژوهش
2-4-1- پژوهشهاي برون از كشور
2-4-2- پژوهشهاي درون كشور
فصل 3- روش شناسی پژوهش
3-1- جامعه آماري
3-1-1- تعيين حجم نمونه
3-1-2- فرضیات پژوهش
3-1-3- روش پژوهش
3-1-4- جمع آوری اطلاعات
3-1-5- ابزار اندازه گيري اطلاعات
3-1-6- روايي و پايايي ابزار پژوهش (پرسشنامه)
3-1-7- آماره آزمون
فصل 4- تجزيه و تحليل داده ها
4-1- اطلاعات جمعيت شناسي
4-2- آزمون فرضیات
4-2-1- آزمون فرضيه اصلي اول
4-2-2- آزمون فرضيه فرعي 1
4-2-3- آزمون فرضيه فرعي 2
4-2-4- آزمون فرضيه فرعي 3
4-2-5- آزمون فرضيه اصلي دوم
فصل 5- نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- بحث و نتیجه گیری
5-1-1- نتيجه گيري براساس فرضيه اصلي اول
5-1-2- نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي 1
5-1-3- نتيجه گيري بر اساس فرضيه فرعي 2
5-1-4- نتيجه گيري بر اساس فرضيه فرعي 3
5-1-5- نتيجه گيري بر اساس فرضيه اصلي دوم
5-2- پيشنهادهاي كاربردي در راستاي پژوهش
5-3- پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي
منابع

————–————————————      ۲۰milkham.com     ————–————————————

20mikham.com download عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون   دانلود مستقیم  :   ارزیابی تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر اطلاعات حسابداري

20mikham.com pasword عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون      حجم فایل    :    2,5MB

20mikham.com home عملیات اصلی اجرای پروژه های ساختمانی از نقشه برداری تا فنداسیون       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

————–————————————      ۲۰milkham.com     ————–————————————

برچسب های این نوشته

ارسال دیدگاه

پشتیبانی